Протеини по време на бременност

Въпроси и отговори за протеините по време на бременност. Статията е любезно предоставена от нашите партньори Прегнако ООД.

прочети повече >>
 
Училище за родители 2018 - индивидуално и безплатно

Уважаеми бъдещи родители, и през 2018 г. продължава нашата инициатива Безплатно училище за родители, която се провежда от Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив.

Занятията ни се провеждат всеки работен ден в удобно за Вас време след предварително записване на тел. 0893 530 580 или 032 81 06 83 и са с продължителност до 45 минути. Примерни теми можете да намерите в статията Училище за родители.

прочети повече >>
 
Съвети за пациента относно лекарствената безопасност

Уважаеми пациенти, с тази статия ще ви информариме относно фалшивите лекарства и начините за предпазване от тях. Съветите са разработени с помощта на специалистите от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

прочети повече >>
 
НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПО НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО

В тази наредба, издадена от министъра на здравеопазването, се определят дейностите на изброените здравни специалисти.

Обнародвана е в ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.

прочети повече >>
 
Пренатален тест Verifi на американската компания Illumina, вече достъпен и в България!

Доказано високо чувствителен, ефективен и точен, Verifi разкрива най-разпространените хромозомни анеуплоидии на Вашето бебе, още в 10-та гестационна седмица! Пренатален тест Verifi, в сравнение с останалите тестове, е лидер по следните показатели:

прочети повече >>
 
Европейска харта за правата на пациентите

Европейската харта за правата на пациентите е разработен през ноември 2002 г. от "Мрежа за активно гражданско общество" (Active Citizenship Network) в сътрудничество с 12 граждански организации от различни страни на Европейския съюз (ЕС). Европейската харта за правата на пациентите посочва 14 пациентски права, които заедно имат за цел да се гарантира "високо ниво на защита на човешкото здраве" (член 35 от Хартата на основните права на ЕС), както и да се гарантира високо качество на услугите, предоставяни от различните национални здравни системи в Европа.

прочети повече >>
 
Здравна информация и лекарска тайна

В тази статия ще се опитаме да ви запознаем с това, как е регламентирана законодателно здравната информация и лекарската тайна в България. Запазването на лекарската тайна е част от правото за зачитане на личния живот и важността ѝ е регламентирана в редица документи.

прочети повече >>
 
Профилактика на стерилитета

„Не искам скоро да имам дете." Често чуваме това от младите жени и мъже, които искат първо да се образоват, да направят кариера, да постигнат финансова стабилност и чак тогава смятат да търсят сериозен партньор и да планират да бъдат родители.

Има стъпки, които могат да бъдат предприети, дори ако сте млад човек и мисълта за собствено дете да е последното нещо, за което мислите в момента.

прочети повече >>
 
Училище за родители 2016 - индивидуално и безплатно

Уважаеми бъдещи родители, и през 2016 г. продължава нашата инициатива Безплатно училище за родители, която се провежда от Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив в партньорство с Тъканна банка Садаса 2007.

Занятията ни се провеждат всеки работен ден в удобно за Вас време след предварително записване на тел. 0893 530 580 или 032 81 06 83 и са с продължителност 45 минути. Примерни теми можете да намерите в статията Училище за родители.

Предимствата на нашето училище са:
прочети повече >>
 
Каним ви на училище с нашите партньори и приятели

Уважаеми бъдещи родители!

Продължава нашето училище за бъдещи майки и татковци, което се провежда индивидуално и е безплатно. Заслуга за това имат нашите партньори:

прочети повече >>
 
Безплатно училище за родигели

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив в партньорство с фирма Bioshield Ltd. Sofia стартираме БЕЗПЛАТНО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ.

Занятията ни се провеждат всеки работен ден в удобно за Вас време след предварително записване на тел. 0893 530 580 или 032 81 06 83 и са с продължителност 45 минути. Примерни теми можете да намерите в статията Училище за родители.

Предимствата на нашето училище са:
прочети повече >>
 
Безплатно училище за родители

Уважаеми бъдещи родители, и през 2015 г. продължава нашата инициатива Безплатно училище за родители, която се провежда от Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив в партньорство с Тъканна банка Садаса 2007.

Занятията ни се провеждат всеки работен ден в удобно за Вас време след предварително записване на тел. 0893 530 580 или 032 81 06 83 и са с продължителност 45 минути. Примерни теми можете да намерите в статията Училище за родители.

Предимствата на нашето училище са:
прочети повече >>
 
Училище за родители

Уважаеми родители!

Представяме на вашето внимание нашата инициатива „Училище за родители“. Занятията ни се водят от квалифицирани специалисти в областта на акушерството, педиатрията, анестезиологията, психологията, диетиката, както и представители на фирми. Всяко занятие е с продължителност 30-45 минути и се провежда индивидуално. Татковците са добре дошли!

прочети повече >>
 
Общи правила за добра медицинска практика на лекарите в Република България

Този документ е изработен в съответствие със Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина и е съобразен с утвърдения световен и европейски опит и с националната специфика. Правилата за добра медицинска практика (ПДМП) съответстват на етичните принципи на Хелзинкската декларация, Европейската харта за правата на пациентите, Хартата за правата на пациентите и Кодекса на професионалната етика на българските лекари и други международно признати документи за автономност, полезност, безвредност и справедливост.

прочети повече >>
 
КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Въведение

Лекарската професия е творчество, което съчетава наука, изкуство и техника. Тя служи на живота, здравето (психическо и физическо) и работоспособността на отделния човек и целия народ. Лекарската професия е свободна професия. Тя изисква от лекаря човечност, всеотдайност и чувство за отговорност. Лекарят е длъжен да упражнява своята професия по съвест и да отговаря на доверието, което му предоставя тя.

прочети повече >>
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 2 от 2