Стандартни грижи при нормална бременност

Бременността е изключително важен период в живота на жената. Целта на нашата женска консултация е да предоставим съвременна медицинска информация в разбираем вид. Да предложим високоспециализирани методи за проследяване и оценка на здравословното състояние на жената и нейното бебе, за да може тя да вземе правилните информирани решения за своята бременност, начин на раждане и отглеждане на детето. Усилията ни са съсредоточени в няколко насоки.

articles/preg3.gif
прочети повече>>
 
Високорискова бременност
Бременност, която е застрашена от заболявания или други състояния на жената, се нарича високорискова бременност. Нейното проследяване е предизвикателство за съвременната медицина и изисква сериозна квалификация на акушер-гинеколога, добра апаратура и работа в екип с други специалности.
Бременните жени със следните заболявания и състояния изискват допълнителни грижи, които специалистите от нашия център могат да осигурят.
articles/preg5.gif
прочети повече>>
 
Комбиниран скрининг за хромозомни аномалии в първи триместър

През първия триместър на бременността предлагаме извършването на високоспециализирано изследване дородов комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии.

Важно: Извършването на това изследване е финансирано по програма на Министерство на Здравеопазването, когато се извършва в лицензираните за целта генетични лаборатории. Бременната жена заплаща само ултразвуковата част на скрининга и не заплаща неговата биохимична част и генетичната консултация, която е неразделна част от скрининга.

articles/05fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Комбиниран скрининг за хромозомни аномалии във втори триместър

През втория триместър на бременността предлагаме извършването на високоспециализирано изследване дородов комбиниран /ултразвуков и биохимичен/ скрининг за хромозомни аномалии. 

Важно: Извършването на това изследване е финансирано по програма на Министерство на Здравеопазването. Бременната жена заплаща само ултразвуковата част на скрининга и не заплаща неговата биохимична част и генетичната консултация, която е неразделна част от скрининга.

articles/preg8.gif
прочети повече>>
 
Ултразвуково изследване през 5-10 г.с.

Ранното установяване на бременността е възможно чрез трансабдоминален /през корема/ или трансвагинален /през влагалището/ достъп. В този срок на бременността ултразвуковото изследване на органите в малкия таз има за цел да определи:

articles/preg6.gif
прочети повече>>
 
Фетална морфология през 11-14 г.с.
В този срок на бременността се оценява развитието на плода чрез биометрия, провежда се изследване за основни вродени дефекти, оценява се разположението на плацентата и се предлага комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии и скрининг за прееклампсия.  articles/05_fm1.jpg
прочети повече>>
 
Фетална морфология през 18-23 г.с.

Много важен преглед за проследяване на ембрионалното развитие. В този срок на бременността отново се оценява растежа и развитието на плода чрез фетална биометрия, изследват се основните органи на плода и неговите придатъци и се предлага комбиниран ултразвуков и биохимичен скрининг за хромозомни аномалии (ако не е направен в първи триместър).

articles/06_fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Фетална морфология през 28-34 г.с.

В този срок на бременността се оценява растежът на плода чрез фетална биометрия, като към края на периода се прави прогноза за начина на раждане. Някои структурни аномалии се проявяват късно в ембрионалното развитие, както и някои органи претърпяват сложна ембриогенеза (например бъбреци) и това налага оценяването на тяхната органогенеза в този гестационен срок.

articles/07fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Биофизикален профил през 34-40 г.с.

Оценката на биофизикалния профил на плода включва измерването на 5 показателя и тяхното оценяване като нормални или с отклонение.  Първите 4 показателя се оценяват чрез ултразвуково изследване на плода, а за последния показател се прави запис на детските сърдечни тонове и маточни контракции чрез фетален кардиотокограф.

articles/08fetalna.jpg
прочети повече>>
 
Нормална бременност и нормално раждане
Нормална бременност и нормално раждане според българския медицински стандарт по Акушерство и гинекология.
"Нормална бременност" е желана от здрава жена бременност, по време на която бременната и концептусът са здрави, а крайният резултат е здрава майка и здраво потомство, с нормални възможности за физическо и психическо развитие.
articles/05_rajdane.jpg
прочети повече>>
 
Изследвания преди раждане

По-долу са изброени необходимите изследвания преди раждане и сроковете за тяхното изпълнение.

articles/preg1.gif
прочети повече>>
 
Кодове по МКБ 10 за бременност с риск
Наблюдение върху протичането на бременност с риск

Дейността може да се осъществи от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Националния рамков договор за 2011 г., Приложение №17 Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи.

/articles/06_pregnant1_2011.jpg
прочети повече>>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 5 от 5