Подготовка за посещение при лекар - втора част

Бременна сте. Честито! Започва вашето удивително пътешествие и за нас ще е чест и удоволствие да сме ваши спътници. В тази статия ще се опитаме да ви дадем някои практически насоки, за да можете да се подготвите за посещението при лекаря.

прочети повече >>
 
Неинвазивен пренатален тест VERIFI

Какво e VERIFI пренатален тест?

VERIFI е неинвазивен пренатален тест (НИПТ) за хромозомни аномалии, при който без никакъв риск от загуба на бременността се взима стандартна проба от майчината кръв, от която се изолира ДНК на бебето. Технологията патент на Illumina, базирана на ДНК анализ чрез Масивно Паралелно Секвениране, използвана при VERIFI тест, установява с точност до 99% наличието на определение аномалии на плода.

прочети повече >>
 
Обемни модели на феталното сърце

Уважаеми колеги!

Представяме ви нашата последна инвестиция. Оценката на феталното сърце е предизвикателство в съвременната медицина. Аномалиите на сърцето и неговите съдове са най-честите вродени дефекти. Според СЗО вродените сърдечни дефекти (ВСД) са основна причина за детска смъртност. Въпреки това ВСД са основните пропускани дефекти при ултразвуковото проследяване на бременността. Ранното откриване на ВСД може съществено да подобри прогнозата при определени сърдечни проблеми, чрез прилагане на вътреутробно лечение или оперативна корекция на дефектите след раждане.

прочети повече >>
 
Практически съвети към бременните жени в разгара на грипния сезон

Жените по време на бременност и скоро след раждане, попадат в рисковата група хора, които са по-податливи към грипната инфекция и могат да развият по-сериозни усложнения. Това е така заради естествените промени в имунната система по време на бременност, както и промените в сърдечната и дихателна системи. Някои от усложненията могат да наложат болнично лечение. Освен това грипът по време на бременност може да застраши бебето и да доведе до преждевременно раждане.

прочети повече >>
 
Спокойствие под наем

Така се нарича нашата нова услуга, при която предлагаме под наем портативен фетален доплер. Тя е насочена към бременните ни пациентки, които:

 • са с повишена тревжност относно изхода на бременността
 • имат предишни неуспешни бременностти
 • преживели са загуба на плода в късен гестационен срок
 • имат общи заболявания, които правят бременността им рискова
 • са след лечение на инфертилитет, в това число и след асистирана репродукция – вътрематочна инсеминация или ин витро оплождане
прочети повече >>
 
Препоръка на FIGO за превенция на преждевременно раждане

Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) е уникална организация, тъй като е единствената международна организация, която обединява 130 асоциации на акушер-гинеколози от целия свят. Тя е посветена на подобрението на здравето и правата на жените, намаляването на различията в здравните грижи за жените и новородените по света, както и на ускоряването на напредъка в науката и практиката в областта на акушерството и гинекологията.

прочети повече >>
 
Препоръка на FIGO за скрининг за хромозомни аномалии

Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) е уникална организация, тъй като е единствената международна организация, която обединява 130 асоциации на акушер-гинеколози от целия свят. Тя е посветена на подобрението на здравето и правата на жените, намаляването на различията в здравните грижи за жените и новородените по света, както и на ускоряването на напредъка в науката и практиката в областта на акушерството и гинекологията.

прочети повече >>
 
Препоръка на FIGO за фолиева киселина

Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) е уникална организация, тъй като е единствената международна организация, която обединява 130 асоциации на акушер-гинеколози от целия свят. Тя е посветена на подобрението на здравето и правата на жените, намаляването на различията в здравните грижи за жените и новородените по света, както и на ускоряването на напредъка в науката и практиката в областта на акушерството и гинекологията.

прочети повече >>
 
Проследяване на бременност след инфертилитет (безплодие)

Бременността не слага край на инфертилитета, а поставя нови предизвикателства пред бременната жена и проследяващия бременността лекар. Тънкостите в проследяването на този особен вид бременност с риск изискват познаване на причините за инфертилитет, методите за неговото лечение, спецификата на отделните асистирани репродуктивни техники, медицинските особености на бременност, постигната след конкретен вид лечение, както и психиката на бременната жена и нейния партньор след инфертилитет. Статията отразява отношението на нашия екип към този проблем, базирано на многогодишния ни опит с рискови бременности.

прочети повече>>
 
Неинвазивен тест за откриване на фетален синдром на Даун

За първи път в България се предлага неинвазивен пренатален /дородов/ тест за откриване на фетална тризомия 21 /синдром на Даун/ чрез изолиране на ДНК на плода от майчината кръв. PrenaTest е иновативна разработка на немската лаборатория LifeCodexx AG и американската компания Sequenom, която е притежател на патента върху технологията за анализ на фетална ДНК при вътреутробно откриване на генетични аномалии на плода. Методът се основава на изолиране и анализ на генетичен материал на плода, който циркулира в майчината кръв под формата на свободна ДНК.

прочети повече>>
 
Гестационен диабет - първа част

Гестационен диабет
Това е заболяване, което се проявява за първи път по време на бременност. Както и при другите форми на диабет е засегната способността на клетките в организма да използват въглехидрати. Това е едно от най-честите метаболитни заболявания по време на бременност, предизвиква повишено ниво на кръвна захар /глюкоза/ в кръвта и може да има сериозни краткосрочни и дългосрочни неблагоприятни ефекти върху бебето и майката.

прочети повече>>
 
Гестационен диабет - втора част

Лечение
Лечението на гестационен диабет цели да поддържа нивата на кръвната захар в оптимални граници, с което да се намалят рисковете за бебето и майката и да се избегнат усложненията по време на бременност и раждане. Не забравяйте, че и след раждане е добре да продължите да се грижите за здравето си с цел да намалите риска от развитие на диабет в по-късна възраст. Лечението по време на бременност включва три основни направления:

прочети повече>>
 
Voluson E8 Expert - информация за лекари

Уважаеми колеги, Voluson E8 Expert притежава комплекс от нововъведения, които правят работата с апарата по-ефективна и диагностиката по-точна. Модерната апаратура има клинично приложение при:

 • визуализация в акушерството и гинекологията, отговаряща на високото ниво на съвременната медицина
 • оценка на плода в ранните срокове на бременността
 • оценка на феталното сърце
 • репродуктивната медицина, вкл. и при прилагането на асистирани репродуктивни технологии
2012-4-voluson.jpg
прочети повече>>
 
Voluson E8 Expert - информация за пациенти

Уважаеми пациенти, Voluson E8 Expert притежава комплекс от нововъведения, които правят работата с апарата по-ефективна и диагностиката по-точна.  Модерната апаратура има клинично приложение при:

 • визуализация в акушерството и гинекологията, отговаряща на високото ниво на съвременната медицина
 • оценка на плода в ранните срокове на бременността
 • оценка на феталното сърце
 • репродуктивната медицина, вкл. и при прилагането на асистирани репродуктивни технологии
2012-4-voluson.jpg
прочети повече>>
 
Фетална ехокардиография

Оценката на феталното сърце е основно предизвикателство в перинаталната медицина. Аномалиите на сърцето и неговите съдове са най-честите вродени дефекти, с честота от 4 до 13 на 1000 живородени деца. Според СЗО вродените сърдечни дефекти /ВСД/ са основна причина за детска смъртност. Въпреки това ВСД са основните пропускани дефекти при ултразвуковото проследяване на бременността. Пренаталното откриване на ВСД може съществено да подобри прогнозата при определени сърдечни проблеми, чрез прилагане на вътреутробно лечение или оперативна корекция на дефектите непосредствено след раждане.

прочети повече>>
 
Бременност и контрацепция при жени с диабет
Методичните указания по захарен диабет са обсъдени и приети на Консенсусна конференция, организирана от Българско дружество по ендокринология на 02 април 2004 година с участието на 120 ендокринолози от страната. 2012-3-diabet.jpg
прочети повече>>
 
Психотерапевтът в помощ на хората с репродуктивни проблеми

Безплодието е едино от най-трудните предизвикателства, които човек среща през живота си. Като медицинска анамнеза нфертилитетът докосва всички аспекти на човешкия живот. Това наминуемо се отразява на взаимоотношенията със значимите хора, върху погледа към живота и върху самите личности.

Как всеки един човек се справя с тези чувства зависи от начина на неговия живот и характер. Повечето хора получават подкрепа от своето семейство, приятели, обгрижващ медицински персонал, както и професионална помощ от психотерапевт.

прочети повече>>
 
Проследяване на бременността

Грижата за нормалното протичане на бременността е основна дейност на нашия център. Целта на добрата медицинска практика в женската консултация е да се намалят до минимум рисковете за бременната жена, да се предотвратят основните неразположения на бременността, да се роди здраво бебе и да се подготвят родителите за отглеждането му. Това се стремим да постигнем по следния начин:

01_pb.jpg
прочети повече>>
 
Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК
Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК регламентира дейностите на общопрактикуващия лекар за проследяване на бременни с нормална бременности на специалиста по акушерство и гинекология за проследяване на бременни с нормална бременност и бременност с риск. Тази програма покрива абсолютния минимум, необходим за следене на бременност. /articles/07_pregnant2_2011.jpg
прочети повече>>
 
Препоръчителни генетични изследвания преди асистирана репродукция

Генетичните изследвания преди прилагането на методи по асистирано оплождане се препоръчват с цел да се оценят рисковете от:

 • най-честите унаследяеми заболявания
 • хромозомно преустройство
 • вродени дефекти, свързани с половите хромозоми
 • проблеми при износване на плода
/articles/02_icsi_2011.jpg
прочети повече>>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5