Антимюлеров хормон

Антимюлеровият хормон (АМХ) е съвременен маркер за оценка на яйчниковия резерв, както и за прогноза на яйчниковия отговор при хормонална стимулация и качеството на яйцеклетките. АМХ е по-добър прогностичен показател, в сравнение с другите хормони, като напр. ФСХ и инхибин В, а също така неговата възпроизводимост при измерванията е по-висока и количеството му слабо варира спрямо деня на менструалния цикъл. Нивата на АМХ могат да се използват и за диагностика на поликистозен яйчников синдром, ранна менопауза, за мониториране на лечението при яйчникови тумори, а също и при деца с недиференцирани гениталии. АМХ е добър маркер при консултиране на жени в репродуктивна възраст и при семейно планиране.

>> прочети повече
 
За предимствата на вътрематочната инсеминация

В тази статия ви представяме мнението на проф. д-р Омбелет, който е добре познат на българската медицинска общност. Самият той нееднократно е посещавал България и е участвал в наши научни форуми.

Статията му "Възраждането на вътрематочната инсеминация: данните, основани на доказателства, са променили картината" е публикувана в началото на 2018 г. и може да бъде прочетена в оригинал тук The revival of intrauterine insemination: evidence-based data have changed the picture.

>> прочети повече
 
Условия и ред за вземане на яйцеклетки

Уважаеми пациенти, тази статия е в отговор на многобройните ви въпроси за това, какви изследвания са задължителни при процедурите по вътрематочна инсеминация и ин витро оплождане. Нормативният документ, който регламентира необходимите изследвания, е Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от министъра на здравеопазването. В няколко последователни материала публикуваме извадки от наредбата с някои кратки обяснения.

прочети повече >>
 
Изследвания при безплодие (инфертилитет)

Уважаеми пациенти, тази статия е в отговор на многобройните ви въпроси за това, какви изследвания са задължителни при процедурите по вътрематочна инсеминация и ин витро оплождане. Нормативният документ, който регламентира необходимите изследвания, е Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от министъра на здравеопазването. В няколко последователни материала публикуваме извадки от наредбата с някои кратки обяснения.

прочети повече >>
 
Неуспешно ин витро – а сега накъде?

Неуспешните ин витро опити са неприятна част от живота на хората, които се опитват да имат дете, както и основно предизвикателство пред репродуктивния специалист. В тази статия сме обобщили нашия опит и сме събрали практически насоки към пациентите, които да ви послужат като ориентир и да ви помогнат да преминете по-лесно през този натоварващ психиката етап от трудния път на инфертилитета.

прочети повече >>
 
Ектопична (извънматочна) бременност след ин витро

Извънматочна бременност (ИБ) се получава, когато имплантацията на ембриона се случи извън кухината на матката. В огромният процент от случаите това става в тръбата и тогава говорим за тубарна бременност. Понякога ИБ може да се получи и на други места в организма, като напр. В маточната шийка, яйчниците и перитонеума.

ИБ е тежко усложнение на бременността и водеща причина за заболеваемост и смъртност при майката през първия триместър. Нейната честотата се увеличава драстично с прилагането на ин витро оплождане и ембриотрансфер (ЕТ).

прочети повече >>
 
Изследвания преди забременяване
Изследванията преди забременяване са част от профилактичната медицина и подготовка за една успешна бременност. Те трябва да се направят поне 6 месеца преди плануваната бременност, за да е сигурно, че жената е здрава, както и да има време за профилактика и евентуално лечение.

Предконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се профилактират и лекуват адекватно само преди забременяване, тъй като по време на бременност не можем да използваме всички възможни лекарства и ваксини.
articles/jenata1.gif
прочети повече >>
 
Въпроси и отговори за ЦАР (Център за асистирана репродукция)

"Център за асистирана репродукция" (ЦАР) е юридическо лице към Министерството на здравеопазването. ЦАР е специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция (ин витро оплождане) при лица с безплодие. В тази статия сме подбрали информация за всичко, което интересува нашите пациенти и засяга работата на ЦАР.

прочети повече >>
 
Репродуктивно здраве - основни понятия

В този кратък обзор ще ви запознаем с основни понятия от областта на семейно планиране, репродуктивно здраве и безплодие (инфертилитет). В статията са използвани данни на СЗО (Световна Здравна Организация), МКБ (Международен Класификатор на Болестите), ASRM (Американско Общество по Репродуктивна Медицина), ESHRE (Европейското Общество за Човешка Репродукция и Ембриология) и МЗ (Министерство на Здравеопазването).

прочети повече >>
 
Имунологични ДНК тестове и бременност в норма и патология

Нормално протичащата бременност е състояние на толеранс между имунната система на майката и наполовина чуждия генетичен материал на плода, унаследен от бащата.

прочети повече>>
 
ДНК тестове за предразположение към ендометриоза

Ендометриозата е заболяване, което засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст. По литературни данни отношение към ендометриозата имат генетични фактори, които определят предразположение към развитие на това заболяване. До момента са известни следните генетични маркери:

 • CYP19 (TTTA)n
 • CYP 19 (240A/G)
 • CYP 17 (-34C/T)
 • GSTT1/GSTM1 (deletion)
 • VEGF-A (+936T/C)

прочети повече>>
 
Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания

В тази статия ще намерите следната информация:

 • Какво е рак на маточната шийка, какви са причините и симптомите
 • Колко често се среща у нас и в други държави
 • Какво означава скрининг
 • Защо и на кого се прави скринингов преглед
 • Какво представлява онкопрофилактична цитонамазка
 • Какви могат да бъдат резултатите и какво следва
 • Проект "Спри и се прегледай"
прочети повече>>
 
Voluson E8 Expert - информация за пациенти

Уважаеми пациенти, Voluson E8 Expert притежава комплекс от нововъведения, които правят работата с апарата по-ефективна и диагностиката по-точна.  Модерната апаратура има клинично приложение при:

 • визуализация в акушерството и гинекологията, отговаряща на високото ниво на съвременната медицина
 • оценка на плода в ранните срокове на бременността
 • оценка на феталното сърце
 • репродуктивната медицина, вкл. и при прилагането на асистирани репродуктивни технологии
2012-4-voluson.jpg
прочети повече>>
 
ThinPrep - течно базирана цитология
Онкопрофилактичната цитонамазка е важно изследване и трябва настойчиво да се прадлага на всяка жена, която води сексуален живот. Вземането на проба от маточната шийка е неболезнено и се прави по време на стандартен гинекологичен преглед. Това изследване е решаващо в първичната профилактика на рака на маточната шийка, едно сериозно и социално значимо заболяване. За съжаление, България е на едно от последните места по ранна откриваемост, когато е възможно заболяването да се излекува напълно и да няма сериозни последици върху здравето на жената. /articles/03_trip_2011.jpg
прочети повече>>
 
Повтарящи се спонтанни аборти
Спонтанните аборти са сериозен медицински проблем, който поставя предизвикателства както пред двойката да се справи с натоварването върху психиката, страхът от повтаряне на негативното преживяване, депресията и в някои случаи невъзможността да се наслади на една нормално протичаща бременност, така и пред медицинския специалист да открие и отстрани причините за репродуктивния неуспех. Ние предлагаме сериозен пакет от изследвания на рискови фактори и предразположения. /articles/03_miscarriages_2011.jpg

прочети повече>>
 
Полиморфизми I/D в ACE гена и Val34Leu във Factor XIII гена
Хомозиготното носителство на 4G/4G алел в PAI /инхибитор на плазминогенния активатор/ се среща с висока честота /32%/ при пациентки с обременена акушерска анамнеза, особено при пациентки с хабитуални спонтанни аборти. Повишен риск от спонтанни аборти има и при пациентки, хомозиготни носители на D алел в ACE гена /ангиотензин I конвертиращ ензим/. Двата полиморфизма – 4G по PAI и D по ACE имат кумулативен ефект, т.е. ефектът им се потенцира, като повишен риск от спонтанни аборти има и при едновременно хетерозиготно носителство на двата полиморфизма – генотип 4G/5G по PAI и I/D по ACE. /articles/01_dna_2011.jpg
прочети повече>>
 
Оценка на яйчников резерв

Диагностиката на овулацията е важна стъпка от диагностичния процес на определяне причините за незабременяване.

Фоликулометрията е процедура, при която чрез серийни, най-малко три, трансвагинални ултразвукови изследвания, се цели да се проследи развитието на яйчниковите фоликули и да се установи наличието и времето за осъществяване на овулация, а също така и на  фазите на развитие на ендометриума.

>> прочети повече
 
Профилактика на рубеолна ембриопатия
Заразяването с вируса на рубеола по време на бременност е тежък здравословен проблем, който в ранните срокове на бременността може да доведе до увреждане на плода - рубеолна ембриопатия. Задължителната имунизация срещу рубеола е добър начин да се предпазим от този проблем. За съжаление, в България все още има жени в репродуктивна възраст, които нямат имунитет заради липса или неправилно проведена имунизация. /articles/05_rubeola_2011.jpg

прочети повече>>
 
Колпоскопия

Какво представлява колпоскопията

Това е специализирано гинекологично изследване, при което гинекологът прави детайлен оглед на външните полови органи чрез микроскоп, наречен колпоскоп /от гр. kolpos - влагалище, skopeo – гледам, преглеждам/. Апаратът има специално осветление, възможност за няколко степени на увеличение, както и различни цветови филтри.

OP5smsm.gif
прочети повече>>
 
Изследвания преди бременност
Съвременните антенатални грижи трябва да започнат още преди жената да е забременяла (антеконцепционни или предконцепционни грижи).
Те трябва да се извършат поне 6 месеца преди плануваната бременност.

Предконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се изследват и лекуват адекватно само преди забременяване.
articles/jenata1.gif
прочети повече>>
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2