Оперативна дейност
Дейност - Операции, раждане Цена в лв.
 • Раждане по естествен път
 • 900
 • Оперативно родоразрешение /Цезарово сечение/
 • 1180
 • Дилатация на цервикален канал
 • 250
 • Полипектомия
 • 150
 • Пробно абразио
 • 250
 • Абразио резидуорум
 • 250
 • Серклаж
 • 250
 • Лапароскопия оперативна
 • 650
 • Извънматочна бременност - лапароскопска операция
 • 650
 • Миомектомия
 • 650
 • Кистектомия
 • 650
 • Хистеректомия
 • 650
 • Лапароскопски асистирана хистеректомия
 • 830
 • Лапароскопски асистирана миомектомия
 • 800
 • Корекция на перинеална статика
 • 400
 • Конизация
 • 380
 • Хистероскопия диагностична
 • 250
 • Хистероскопия оперативна
 • 350
 • Бартолинова киста инцизия /марсупиализация/
 • 250
 • Бартолинова киста екстирпация
 • 350
 • Корекция на епизиотомия
 • 350
 • Биопсия /вкл. анестезия/
 • 155
 • Лапаротомия
 • 600
 • Вагинална пластика
 • 380
 • Манчестър
 • 800
 • Аборт по медицински причини до 10 г.с.
 • 250
 • Аборт по медицински причини до 12 г.с.
 • 300
 • Апликация на интраутеринен песар под анестезия
 • 120
 • Присъствие на партньора при раждане
 • 150
 • Присъствие на партньора при секцио
 • 250
 • Преданестезиологична консултация
 • 40


Оперативната дейност се извършва от специалисти на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив на базата на различни лечебни заведения според желанието на пациента.