Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Дейности - Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина Цена в лв.
 • Консултация с акушер-гинеколог
 • 50
 • Съвместна консултация при инфертилитет от акушер-гинеколог и лекар ембриолог
 • 90
 • Ултразвуков преглед в гинекологията с доплерова ехография
 • 50
 • Фоликулометрия
 • 25
 • Консултация с акушер-гинеколог, гинекологичен преглед, ултразвуков преглед, доплерова ехография, запис на CD (включва при необходимост безплатно вземане на проба от вагинален секрет, цервикален секрет и материал от маточната шийка за онкопрофилактична цитонамазка, без изследването им)
 • 65
 • Консултация с лекар ембриолог
 • 50
 • Консултация с акушер-гинеколог по време на бременност до 10 гестационна седмица, ултразвуков преглед, оценка на ембрионалната анатомия, доплерова ехография, запис на CD, консултация с лекар ембриолог при необходимост
 • 65
 • Консултация с акушер-гинеколог по време на бременност между 11 и 17 гестационна седмица, ултразвуков преглед, доплерова ехография, ранна оценка на феталната  анатомия, скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка, запис на CD, консултация с лекар ембриолог при необходимост
 • 120
 • Оценка на фетална анатомия между 18 и 23 гестационна седмица, доплерова ехография, обемен образ, консултация с акушер-гинеколог, дистанционна консултация с кардиолог при нужда, скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка, запис на CD, консултация с лекар ембриолог при необходимост
 • 120
 • Консултация с акушер-гинеколог по време на бременност между 24 и 33 гестационна седмица, ултразвуков преглед, доплерова ехография, късна оценка на феталната  анатомия, скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка, запис на CD, консултация с лекар ембриолог при необходимост
 • 90
 • Комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии първи триместър от 11 до 13+6 гестационни седмици – консултация с акушер-гинеколог, ултразвуков преглед, доплерова ехография, ранна оценка на феталната анатомия, запис на CD, попълване на поръчка, вземане на кръв, консултация с генетик, такса куриер, консултация с лекар ембриолог при необходимост
 • 170
 • Комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии втори триместър от 14+4 до 19+3 гестационни седмици – консултация с акушер-гинеколог, ултразвуков преглед, доплерова ехография, ранна оценка на феталната анатомия, запис на CD, попълване на поръчка, вземане на кръв, консултация с генетик, такса куриер, консултация с лекар ембриолог при необходимост
 • 180
 • Фетална ехокардиография – ултразвукова оценка на феталното сърце, консултация с детски кардиолог, доплерова ехография, запис на CD
 • 120
 • Запис на детски сърдечни тонове (NST)
 • 25
 • Биофизикален профил (между 34 и 40 гестационни седмици) и скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на маточната шийка
 • 45
 • Тест за фетален фибронектин (преждевременно раждане)
 • 95
 • Окопрофилактична цитонамазка от маточна шийка
 • 20
 • Колпоскопия (с включена прицелна биопсия при нужда)
 • 55
 • Хистология на биопсичен материал
 • 45
 • Поставяне на хормонален имплант
 • 45
 • Апликация на интраутеринен песар (вътрематочна спирала), ултразвуков контрол
 • 55
 • Екстракция на интраутеринен песар (вътрематочна спирала), ултразвуков контрол
 • 55
 • Тест за околоплодна течност (пукнат околоплоден мехур)
 • 65
 • Комплексна грижа проследяване на бременност 3 – вклячва 10 посещения
 • 960
 • Комплексна грижа проследяване на бременност 2 – включва 7 посещения
 • 680
 • Комплексна грижа проследяване на бременност 1 – включва 5 посещения
 • 440

Забележка:

При проследяване на многоплодна бременност, независимо от броя на плодовете, цените са с 50% над цените за съответните дейности при едноплодна бременност.

На всички бременни, независимо дали са проследявани при нас, предлагаме неинвазивен пренатален тест (НИПТ) чрез изолиране от майчина венозна кръв на свободна от клетките ДНК с трофобластен произход. Цената се определя от фирмата, която предлага теста и от пакета изследвани аномалии.