АГ и репродуктивна медицина
Дейности - Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина Цена в лв.
 • Консултация с акушер-гинеколог
 • 40
 • Ултразвуков преглед в гинекологията с доплерова ехография
 • 50
 • Фоликулометрия
 • 25
 • Консултация с акушер-гинеколог, гинекологичен преглед, ултразвуков преглед, доплерова ехография, запис на CD
 • 65
 • Консултация с лекар ембриолог
 • 40
 • Консултация с акушер-гинеколог по време на бременност до 10 гестационна седмица, ултразвуков преглед, доплерова ехография, запис на CD
 • 65
 • Консултация с акушер-гинеколог по време на бременност между 15 и 17 гестационна седмица, ултразвуков преглед, доплерова ехография, ранна оценка на фетална анатомия, запис на CD
 • 100
 • Оценка на фетална анатомия между 18 и 23 гестационна седмица, доплерова ехография, обемен образ, запис на CD, консултация с акушер-гинеколог
 • 110
 • Консултация с акушер-гинеколог по време на бременност между 24 и 33 гестационна седмица, ултразвуков преглед, доплерова ехография, късна оценка на фетална анатомия, запис на CD
 • 80
 • Комбиниран скрининг за хромозомни аномалии първи триместър - консултация с акушер-гинеколог, ултразвуков преглед, доплерова ехография, запис на CD, попълване на поръчка, вземане на кръв, консултация с генетик, такса куриер
 • 100
 • Комбиниран скрининг за хромозомни аномалии втори триместър - консултация с акушер-гинеколог, ултразвуков преглед, доплерова ехография, запис на CD, попълване на поръчка, вземане на кръв, консултация с генетик, такса куриер
 • 100
 • Консултация с акушер-гинеколог при многоплодна бременност след 11 гестационна седмица, ултразвуков преглед, доплерова ехография, оценка на фетална анатомия, запис на CD
 • 150
 • Ултразвукова оценка на фетално сърце, консултация с детски кардиолог, доплерова ехография, запис на CD
 • 100
 • Запис на детски сърдечни тонове /NST/
 • 25
 • Биофизикален профил /между 34 и 40 гестационни седмици/
 • 45
 • Тест за фетален фибронектин /преждевременно раждане/
 • 95
 • Окопрофилактична цитонамазка от маточна шийка
 • 20
 • Колпоскопия /с включена прицелна биопсия при нужда/
 • 55
 • Хистология на биопсичен материал
 • 25
 • Поставяне на хормонален имплант
 • 45
 • Хистеросалпингография /ХСГ/ вкл. анестезия
 • 300
 • Консултация с анестезиолог преди ХСГ
 • 25
 • Апликация на интраутеринен песар /вътрематочна спирала/, ултразвуков контрол
 • 55
 • Екстракция на интраутеринен песар /вътрематочна спирала/, ултразвуков контрол
 • 55
 • Тест за околоплодна течност /пукнат околоплоден мехур/
 • 65
 • Течно базирана цитология ThinPrep
 • 37
 • Течно базирана цитология ThinPrep + ЧПВ генотип 16/18
 • 74
 • Течно базирана цитология ThinPrep + ЧПВ генотип 6/11
 • 74
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + ЧПВ генотип 6/11/16/18
 • 108
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + ЧПВ високорискови типове генотипиране /16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66/
 • 110
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + ЧПВ високорискови типове скрининг
 • 89
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + Гонорея /Neisseria gonorrhoeae/
 • 72
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + Хламидия /Chlamydia trachomatis/
 • 72
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + Микоплазми /уреаплазми/
 • 76
 • Течно базирана цитолгия + ЧПВ високорискови типове скрининг, Гонорея /Neisseria gonorrhoeae/, Хламидия /Chlamydia trachomatis/ и Микоплазми /уреаплазми/
 • 198