Оценка на еректилната функция

Международен индекс на еректилна функция – въпросник за оценка. 
Въведение: Въпросите се отнасят за Вашия сексуален живот в периода на последните 4 седмици. Моля опитайте да отговорите възможно най-честно и точно, като изберете най-подходящия за Вас отговор.

 

Имайте предвид следните дефиниции:

articles/man5.gif
 • сексуална активност включва сексуален контакт, ласки, сесксуална игра и мастурбация
 • сексуален контакт означава проникване във влагалището на партньора
 • сексуална стимулация включва сексуална игра, еротични картини и т.н.
 • сексуално желание е чувство, което може да включва желание  да имате сексуално преживяване (напр. мастурбация или сексуален контакт), мисли за правене на секс или чувство на потиснатост от неговата липса
 • еякулация означава отделяне на сперма от пениса /или усещането за това/
 • оргазъм означава чувството на задоволство или кулминационната точка след сексуална стимулация или сексуален контакт

 

Отбележете само по един отговор на въпрос:

 

1. През последните 4 седмици колко често сте постигали ерекция по време на сексуална активност?

 

 • Не съм проявявал сексуална активност
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

2. През последните 4 седмици, когато сте достигали ерекция при сексуална стимулация, колко често Вашите ерекции са били достатъчно твърди за проникване?

 

 • Не съм проявявал сексуална активност
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

Въпроси 3, 4 и 5 се отнасят за ерекциите, които сте имали при сексуален контакт.

 

3. През изминалите 4 седмици колко пъти сте били в състояние да проникнете в партньорката си при опит за полово сношение?

 

 • Не съм правил опити за сексуален контакт
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

4. През изминалите 4 седмици по време на сексуален контакт колко пъти сте били в състояние да поддържате ерекцията си след като сте проникнали в партньорката си?

 

 • Не съм правил опити за сексуален контакт
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

5. През изминалите 4 седмици по време на сексуален контакт колко трудно Ви е било да да поддържате ерекцията си до приключване на контакта?

 

 • Не съм правил опити за сексуален контакт
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

6. Колко пъти сте се опитвали да имате сексуален контакт през изминалите 4 седмици?

 

 • Не съм правил опит
 • 1-2 опита
 • 3-4 опита
 • 5-6 опита
 • 7-10 опита
 • 11 или повече опита

7. През последните 4 седмици колко често сексуалните контакти са Ви задоволявали?

 

 • Не съм правил опити за сексуален контакт
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

8. В каква степен сексуалният контакт Ви е доставял удоволствие през последните 4 седмици?

 

 • Не съм имал сексуален контакт
 • В много голяма степен ми доставяше удоволствие
 • В голяма степен ми доставяше удоволствие
 • В известна степен ми доставяше удоволствие
 • Донякъде ми доставяше удоволствие
 • Не ми доставяше удоволствие

9. Колко пъти сте еякулирали при сексуална стимулация или сексуален контакт през последните 4 седмици?

 

 • Не съм проявявал сексуална активност
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

10. Колко пъти през последните 4 седмици сте изпитали оргазъм по време на сексуална стимулация или сексуален контакт (със или без еякулация)?

 

 • Не съм проявявал сексуална активност
 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

Въпроси 11 и 12 се отнасят за сексуалното желание.

 

11. Колко пъти сте изпитвали сексуално желание през изминалите 4 седмици?

 

 • Почти винаги или винаги
 • Повечето пъти (много повече от половината случаи)
 • Понякога (приблизително в половината случаи)
 • Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
 • Почти никога или никога

12. Как бихте оценили нивото на сексуалното си желание през изминалите 4 седмици?

 

 • Много високо
 • Високо
 • Средно
 • Ниско
 • Много ниско или никакво

13. До каква степен сте задоволен от цялостния си сексуален живот през изминалите 4 седмици?

 

 • Много задоволен
 • Умерено задоволен
 • Почти еднакво задоволен и незадоволен
 • Умерено незадоволен
 • Силно незадоволен

14. Доколко сте бил задоволен от сексуалните отношения с партньорката си през изминалите 4 седмици?

 

 • Много задоволен
 • Умерено задоволен
 • Почти еднакво задоволен и незадоволен
 • Умерено незадоволен
 • Силно незадоволен

15. Как оценявате Вашата увереност да постигате и поддържате ерекция през последните 4 седмици?

 

 • Много високо
 • Високо
 • Средно
 • Ниско
 • Много ниско

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна оценка на еректилната функция.