Профилактиката е в основата на медицината. Приложена мащабно под формата на скринингови програми, тя ни дава възможност да открием рано предразположенията към определени заболявания, да ги предотвратим навреме, да не позволим на болестите да хронифицират и да нанесат непоправими поражения на органите и системите. В областта на репродуктивното здраве стремежът на нашия екип е да прилагаме съвременни тестове за ранна оценка на репродуктивните възможности при мъжа и жената, като сме разработили алгоритми за добра медицинска практика. Медицината, базирана на доказателства и нашият многогодишен опит показват, че в огромната част от случаите можем да предложим адекватно лечение, което да доведе до зачеването, износването и раждането на здраво бебе.

Клиника Медикус Алфа Гинекелогочин кабинет Болнична стая

При нас са разработени и се прилагат успешно следните профилактични програми:

За всички:

 • Здрав преди да станеш родител – превантивна скринингова кампания при планиране на родителство
 • "Бъди в час по репродуктивно здраве" – информационна кампания на сдружение „Зачатие“, насочена към младите хора
 • Профилактика на сексуално-трансмисивни заболявания
 • Оценка на рисковите фактори, увреждащи репродуктивните способности

За мъжа:

 • Ранна диагностика и терапия при крипторхизъм (задържан тестис) и ретрактилен тестис
 • Профилактика на репродуктивното здраве при момчета в детско-юношеска възраст
 • Алгоритъм за уточняване причините за азооспермия (липса на сперматозоиди в еякулата) и тежка олигозооспермия (силно намален брой сперматозоиди в еякулата)

За жената:

 • Профилактика на репродуктивното здраве при момичета в детско-юношеска възраст
 • Скрининг за рак на маточната шийка
 • Запазване на репродуктивните способности при жени с онкологични заболявания

За бременността:

 • Профилактика на дефекти на невралната тръба
 • Първична и вторична профилактика на вродена токсоплазмоза, цитомегаловирусна инфекция и рубеолна ембриопатия
 • Пренатален комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии в 11 до 13+6 гестационни седмици
 • Скрининг за прееклампсия
 • Неинвазивен пренатален тест със свободно от клетката ДНК с трофобластен произход
 • Фетална анатомия – пренатална ехографска диагностика за структурни аномалии на плода
 • Фетална ехокардиография – пренатална ехографска диагностика за структурни и функционални аномалии на сърцето
 • Проследяване на бременността със съвременните методи на ултразвуков, доплеров, микробиологичен, генетичен и биохимичен скрининг

Забележка: Всички дейности по асистирана репродукция се извършват в сътрудничество и на територията на други лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

За подобряване на общественото здраве специалистите от Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив периодично и постоянно участваме с доброволен труд в информационни кампании, благотворителни инициативи, безплатни консултации, прегледи и изследвания като част от дейността на неправителствените организации – Сдружение "Зачатие", БАСРЗ, Инициативата "300 бебета повече", Фондация "И", Научен център "Психология и здраве", БАСП, както и сътрудничим активно на държавните институции, отговорни за общественото здраве – МЗ, ИАТ, МОН, БЛС, НЦЗПБ, UNAIDS България.