Изисквания към еякулата за изследване
Тези изисквания са съобразени с указанията на Световната Здравна Организация към андрологичните лаборатории и специалисти, извършващи спермален анализ. Тяхното спазване гарантира максимална достоверност и прогностична стойност на резултатите от спермалния анализ. 


Начини за отделяне на еякулат за изследване:
articles/sperms.gif

 

 • Отделянето на еякулат за изследване трябва да стане след спазен срок на сексуална абстиненция между 3 и 5 дни, т.е. последната еякулация трябва да е била преди не по-малко от 3 дни и не повече от 5 дни.
 • Нормите за спермален анализ са изработени за този срок на сексуално въздържание. При по-дълго въздържание се отделя малко по-голямо количество еякулат, но сперматозоидите са с по-лоша подвижност. При по-кратко въздържание количеството на сперматозоидите в еякулата е по-малко. Максимално допустимият срок на сексуална абстиненция е между 2 и 7 дни. В някои случаи можете да получите указание от лекаря за различен срок на сексуално въздържание в зависимост от конкретния проблем.
 • Първоначалната оценка на репродуктивните способности изисква да се изследват минимум две проби еякулат, като между тях трябва да има интервал не по-малко от 7 дни и не повече от 3 седмици. Ако резултатите от двата анализа са коренно различни, трябва да се направи и трети, като се направи опит да се изяснят причините за тази разлика.
 • Мъжът трябва да получи ясни писмени и устни указания за начина на отделяне, съхраняване и транспортиране на еякулата.
 • Стандартно еякулатът се отделя чрез мастурбация в лабораторни условия. Това се извършва в специално подготвена за целта стая с баня и тоалетна. Необходимо е да се направи тоалет на ръцете и гениталиите преди мастурбация. Еякулатът се отделя директно в стерилен контейнер, който е доказано нетоксичен за сперматозоидите и се осигурява от центъра.
 • Ако по религиозни или други причини мъжът не може да мастурбира, се използва специален кондом без лубриканти и спермицидни пудри, изработен от нетоксичен за сперматозоидите силиконов материал. Този консуматив и указания за използването му, както и за начина на съхраняване и транспортиране на пробата, се осигуряват от центъра. Използване на обикновени презервативи е недопустимо.
 • Нивото на сексуална възбуда е важен фактор за правилна еякулация и отделяне на реално количество еякулат за анализ. Това понякога не се получава в лабораторни условия, затова се допуска отделяне на еякулата чрез мастурбация в домашни условия  в стерилен контейнер и донасянето му за анализ до 1 час след отделяне. Тъй като сперматозоидите са силно чувствителни към ниска температура, контейнерът трябва да се носи в ръка или близо до тялото, за да не се преохлажда. Необходимо е да се отбележи деня и часа на отделяне на еякулата и времето за транспорт до лабораторията.
 • При мъже с еректилни проблеми може да се използва течен парафин като лубрикант, лекарства за лечение на еректилна дисфункция, използване на вибратор, помощ от партньорката, както и разглеждането на възбуждащи фотографии или филми.
 • Прекъснат полов акт е допустим само в случаите, когато се изследва еякулат след вазектомия. За целите на стандартния спермален анализ този начин води до замърсяване на еякулата със секрети от влагалището, промяна в киселинността му и контаминация с лактобацили и други микроорганизми. В някои случаи поради невъзможност да се контролира точно времето на еякулация не цялото количество еякулат се отделя извън тялото на жената, което води до грешки в анализа.
 • При пациенти с травми на гръбначния мозък и тазови органи, които водят до невъзможност за ерекция и спонтанна еякулация, както и при съдебномедицински показания, се прилага методът електроеякулация.
 • При съмнение за обструктивна азооспермия се изследват сперматозоиди, взети чрез един от следните методи: биопсия на тестиса, биопсия на епидидима, сперматоцеле, тънкоиглена перкутанна екстракция на сперматозоиди от тестиса или епидидима и т.н.
 • В случаите на ретроградна еякулация се изследват сперматозоиди, извлечени от урина. За повече подробности виж материалът Ретроградна еякулация и аспермия.
 • Непълни проби не трябва да бъдат анализирани, тъй като водят до неправилни заключения и последващо поведение.
 • Ако не е възможно изследване на еякулат, при посткоитален тест могат да се получат някои данни за сперматогенезата.

 

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна предварителна консултация с висококвалифицирани специалисти относно изискванията на еякулата за изследване.