Екип

Репродуктивната медицина е сложен интердисциплинарен проблем, който изисква работата в екип на много специалисти с различни профили на познание. Екипът на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив си поставя амбициозната цел да предлага голям обем здравна помощ, свръзана с профилактика на репродуктивното здраве, диагностика, консервативно и оперативно лечение на репродуктивните проблеми при мъжа и жената, съвременно проследяване на бременността и водене на оперативно и неоперативно раждане.

 

В центъра преглеждат и консултират специалисти по следните специалности:

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

 • Д-р Васил Даскалов

Анатомия, хистология и ембриология

 • Д-р Мариела Даскалова

Вътрешни болести, ендокринология /дистанционен консултант/

 • Д-р Мария Митева

Детска кардиология

 • Д-р Наталия Евтимова, д.м.

Медицинска генетика /дистанционен консултант/

 • Д-р Лиляна Грозданова

Урология

 • Д-р Георги Ибришимов

Патоанатомия и патохистология

 • Д-р Георги Иванов

Педиатрия /дистанционен консултант/

 • Д-р Лиляна Грозданова

Детско-юношеска гинекология /дистанционен консултант/

Психотерапия /дистанционен консултант/

 • Йорданка Христозова, д.п.

Клинична имунология /дистанционни консултанти/

 • Доц. Д-р Даниела Балтаджиева, д.м.
 • Д-р Красимира Пенкова

Дентална медицина /дистанционен консултант/

Акушерка

 • Ина Сарова

Андминистратор

 • Рени Димитрова
Водени от желанието да спестим време и разходи на пациентите, посредничим за провеждането на изследвания и лечение в други диагностични и лечебни структури, с които имаме партньорски отношения:
 • УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив
 • Медицински университет - Пловдив
 • СБАЛАГ "Селена"
 • МДЦ "Медикус Алфа"
 • МДЛ "Писанец"
 • Генетична МДЛ "Геника"
 • НСБАЛХЗ
 • Национална генетична лаборатория СБАЛАГ "Майчин дом"

В обществен план екипът на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив активно съдейства на държавните и неправителствени институции в България за налагане на високи стандарти в опазването на репродуктивното здраве на българските граждани, осъществява благотворителна дейност и се бори за формиране на гражданско общество в защита на репродуктивните права.