Екип

Репродуктивната медицина е сложен интердисциплинарен проблем, който изисква работата в екип на много специалисти с различни профили на познание. Екипът на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив си поставя амбициозната цел да предлага голям обем здравна помощ, свръзана с профилактика на репродуктивното здраве, диагностика и лечение на репродуктивните проблеми при мъжа и жената, съвременно проследяване на бременността и грижа за отглеждането на бебето.

В центъра преглеждат и консултират специалисти по следните специалности:

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

 • Д-р Васил Даскалов
 • Д-р Йоана Тачева

Анатомия, хистология и ембриология

 • Д-р Мариела Даскалова

Вътрешни болести, ендокринология /дистанционен консултант/

 • Д-р Мария Митева

Детска кардиология

 • Д-р Наталия Евтимова, д.м.
 • Д-р Зорница Василева, д.м.

Медицинска генетика /дистанционен консултант/

 • Д-р Лиляна Грозданова

Урология

 • Д-р Георги Ибришимов

Патоанатомия и патохистология

 • Д-р Георги Иванов

Педиатрия /дистанционен консултант/

 • Д-р Лиляна Грозданова

Детско-юношеска гинекология /дистанционен консултант/

Дентална медицина /дистанционен консултант/

Акушерка

 • Ина Сарова

Андминистратор

 • Рени Димитрова
Водени от желанието да спестим време и разходи на пациентите, посредничим за провеждането на изследвания и лечение в други диагностични и лечебни структури, с които имаме партньорски отношения:
 • УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив
 • Медицински университет - Пловдив
 • УСБАЛАГ „Селена“
 • МДЦ „Медикус Алфа“
 • МДЛ „Писанец“
 • Генетична МДЛ „Геника“
 • Микробиологична лаборатория „Д-р Иванчев“
 • НСБАЛХЗ
 • Национална генетична лаборатория СБАЛАГ „Майчин дом“
 • Генетична и медико-диагностична лаборатория CellGenetics
 • Кариовойс

В обществен план екипът на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив активно съдейства на държавните и неправителствени институции в България за налагане на високи стандарти в опазването на репродуктивното здраве на българските граждани, осъществява благотворителна дейност и се бори за формиране на гражданско общество в защита на репродуктивните права.