Действай навреме! Иследвай се рано!

На стената на Университета в Чикаго (Chicago Lying-in Hospital) са изписани имена на хора с принос в областта на акушерството. Това са:

 • Eduardo Porro (1842 – 1902)
 • Jan Palfijn (1650 – 1730)
 • Hendrik van Deventer (1651 – 1724)
 • William Smellie (1697 – 1763)

Празното място е оставено за този учен, който ще открие причината и/или лечението на прееклампсия. Снимката е от Chesley’s hypertensive disorders in pregnancy.

http://www.invitro-plovdiv.com/images/empty.png

Исторически сведения

За еклампсията с пълна сила можем да твърдим, че е заболяване, старо като света. Еклампсията (заедно с епилепсията) е първото заболяване, описано преди 5000 години – от началото на писмените сведения на човечеството. Със същата увереност можем да твърдим, че то е било и все още е огромно предизвикателство пред медицината.

През 1964 г. Zuspan и Ward в своята статия Treatment of eclampsia пишат:

„Пациентът с еклампсия със сигурност е тествал изобретателността на лекарите през вековете.“

Историческите методи са били кръвопускане, клизма, упойка, глад, прилагане на успокояващи, обезболяващи, хипотонични, диуретични и парализиращи средства, мамектомия,  принудително раждане или просто пренебрегване.

Трябва да осъзнаваме, че всяко от тези „лечения“ е било рационално в светлината на дадена хипотеза относно причината или естеството на еклампсията. Това е повече, отколкото можем да кажем за подхода през миналия век, който е бил твърде често симптоматичен, емпиричен и базиран повече на личен опит, отколкото на медицина на доказателствата.

В края на 90-те години се прие международен консенсус за разграничаване на двете форми на прееклампсия – прееклампсия с ранно начало и прееклампсия с късно начало (след 34 гестационни гестации), като ранната прееклампсия е по-скоро проблем с развитието на трофобласта (процесът на плацентация), докато късната прееклампсия е по-скоро израз на съществуващ проблем при бременната жена (затлъстяване, диабет, коагулопатии и др.) и се случва предимно при бременните от развитите страни – 90% от случаите.

Къде сме в момента

През 2019 г. Международната организация по акушерство и гинекология (FIGO) издаде своите Препоръки за прееклампсия, с които ние веднага ви запознахме.

Ще цитираме три скорошни публикации, които показват колко е дълъг пътя ни напред към изясняване на причините и уточняване на лечението.

1. The prediction of preeclampsia: the way forward

Автор Leslie Myatt, PhD, FRCOG

Публикувано на 27 март 2021 г. в American journal of obstetrics and gynecology (AJOG)

„Въпреки интензивните проучвания, ние все още не можем адекватно да прогнозираме, лекуваме или предотвратяваме прееклампсия. Разбрахме, че прееклампсията е синдром, а не болест и е хетерогенна в своята изява и патофизиология, което може да означава принципно различни фенотипи, както и че въздействието ѝ се простира и отвъд бременността. Хетерогенността на прееклампсията затруднява усилията за предсказване на прееклампсия в началото на бременността и осуетява успеха в опитите за лечениe, като ниски дози аспирин или антиоксиданти.“

2. ASPRE trial: risk factors for development of preterm pre-eclampsia despite aspirin prophylaxis

Автори L. Shen, R. J. Martinez-Portilla, D. L. Rolnik, L. C. Poon

Публикувано на 16 май 2021 г. в списанието на ISUOG Ultrasound in obstetrics and gynecology

„При висок риск от прееклампсия, установен чрез скрининг между 11 и 13 г.с., жените с много висок риск (прогнозен риск ≥1 на 50), в сравнение с прогнозен риск от 1 на 51 до 1 на 100, тези с хронична хипертония, в сравнение с липса на хронична хипертония и при ниска концентрация на PlGF <0.712 MoM, в сравнение с PlGF ≥0.712 MoM, са свързани с развитието на прееклампсия въпреки аспириновата профилактика.“

3. World Pre-eclampsia Day 2021 – Highlights from BJOG

Публикувано на 19 май 2021 г. в British journal of obstetrics and gynecology (BJOG)

Автори:

 • Laura A Magee, President, International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy
 • Peter von Dadelszen, Department of Women and Children’s Health, School of Life Course Sciences, King’s College London, London, UK

„Докато проучването ASPRE установи, че 150 mg на ден аспирин от 11-14 седмици редуцира повече от половината риск от ранна поява на прееклампсия при високорискови жени, Ling et al. показва в субгрупа от ASPRE, че 150 mg на ден аспирин не променя анормалните хемодинамични профили, наблюдавани при жени с висок риск. Това говори за алтернативните пътища за определен клиничен фенотип на прееклампсия.“

Действай навреме! Изследвай се рано!

Това е призивът на тазгодишната инициатива за повишаване осведомеността относно преекламсията. Идеята е да се обърне внимание на ранното изследване за преекламсия, което се прави в начална бременност, между 11 и 13+6 г.с. При нас този скрининг се провежда като част от Комбиниран скрининг за хромозомни аномалии в първи триместър.

Ранната оценка на рисковете и ефективната превенция спасяват животи!

Ние бихме искали да обърнем внимание, че има мерки, които могат да се приложат и по-рано от първия триместър на бременността. Както винаги, нашият стремеж е да правим профилактика и превенция, което в контекста на хипертоничните заболявания по време на бременност означава:

 • Информирайте се за рисковите фактори
 • Разучете фамилната си анамнеза
 • Попитайте какво можете да направите предварително, в периода на планиране на бременност
 • Стремете се да поддържате нормално телесно тегло
 • Обърнете внимание на кръвното си налягане
 • Направете предконцепционни изследвания
 • Бъдете отговорни родители – още преди родителстовото да е факт.

В Център по репродуктивно здраве „Д-р Васил Даскалов“ – Пловдив предлагаме скрининг за прееклампсия на всички бременни жени в първи триместър, както и безплатна предварителна консултация с висококвалифицирани специалисти относно рисковете за развитие на прееклампсия.