Д-р Васил Даскалов в collegium medicum

Споделяме с вас участието на д-р Васил Даскалов в колегиум, посветен на актуални медицински теми. В условията на пандемия професионалистите намират нови начини да обменят своите идеи и знания, да дискутират по важни проблеми в своите области и да се учат взаимно. 

В първата част, проблеми на майчиното и детското здравеопазване в България, са включени лекциите:

✅ Мъртвораждаемост в България – д-р Славяна Галева

✅ Майчина смъртност в България и в Европа – д-р Румен Велев – 30-та минута.

За нас беше чест да чуем темата на гост-лектора, наш учител и вдъхновител на хиляди лекари по целия свят:

✅ Медицина, базирана на доказателства – проф. д-р Кипрос Николаидес – 1-ви час 1-ва минута.

Във втората част бяха представени клинични случаи и предизвикателства в работата:

✅ Вродена артрогрипоза – доц. д-р Виолета Димитрова – 1-ви час 30-та минута

✅ Агенезия на ductus venosus – д-р Петър Игнатов – 1-ви час 45-та минута

✅ Интракраниален невробластом – д-р Марина Михова – 2-ри час 17-та минута

✅ Дефект на невралната тръба – д-р Васил Даскалов – 2-ри час 30-та минута.

Цялата сесия, посветена на майчино-феталната медицина, можете да чуете и видите в линка.