Комплексна грижа и през 2021 година

И през 2021 г. продължава нашата комплексна грижа. Комплексният подход към изясняване на проблемите винаги е за предпочитане пред частичното и отложено във времето изследване на определени показатели. Затова в Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлагаме комплексни медицински услуги в направленията Проследяване на бременност (женска консултация) и Репродуктивно здраве - установяване на проблеми при безплодие, незабременяване или невъзможност за износване на бременността. Какви са ползите от комплексната грижа?

 • Ще получите комплексна висококачествена услуга от специалисти с отлична квалификация и опит в областта.
 • Ще бъдете сигурна, че няма да пропуснете срока за някое важно изследване по време на бременност.
 • Ние ще ви подсещаме за предстоящите консултации.
 • Ще можете да си изберете час, който да е удобен за вас.
 • Винаги е по-добре, когато бременността се следи при един лекар, който ще може да прави сравнение с предходните визити както по отношение на развитието на бебето, така и за вашето здравословно състояние.
 • Ще спестите време, защото няма да има нужда да обикаляте през различни лечебни заведения.
 • Цената, която ще заплатите, е по-ниска, отколкото ако плащате всеки преглед поотделно.
 • Умишлено в пакетите не сме включили изследванията, които се полагат на всяка бременна жена от здравната каса. Ние стимулираме бременните жени да ползват всички възможности, които предоставя държавата ни, по отношение на грижата за бременността. Имаме чудесни колеги, с които си сътрудничим и които работят по програмата "Майчно здравеопазване" на НЗОК.
 • Ще получите подробни указания и ще се постараем да отговорим на всичките ви въпроси, като работим в екип от висококвалифицирани специалисти:
 • д-р Васил Даскалов, специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина с 30-годишен стаж;
 • д-р Мариела Даскалова, специалист по анатомия, хистология и ембриология с 25-годишна преподавателска кариера;
 • акушерка Ина Сарова, ръководител на училището ни за родители и на кабинета по кърмене и грижи за новороденото бебе.
 • Ако вашата бременност е с по-висок риск и изисква допълнителни грижи, ние ще поемем ангажимента да ви свържем с нашите консултанти в различни области на здравеопазването.

В статията Комплексна грижа при проследяване на бременност (женска консултация) можете да видите каква здравна грижа предлагаме при всяко посещение, а от таблицата Проследяване на бременност можете да изберете кой пакет е подходящ за вас.

Попитайте ни за подробности.