Акушерка Ина Сарова получи сертификат от Certificate Program in Nursing and Nutrition и Institute for Johns Hopkins Nursing

Здравейте, приятели! Слагаме край на тази „различна“ година с една добра новина и с вярата, че изпитанията ни правят по-добри, милосърдни, отговорни и сплотени. Нашата акушерка Ина Сарова завърши успешно 20-седмичен курс и получи сертификат от Certificate Program in Nursing and Nutrition (CPNN) и Institute for Johns Hopkins Nursing (IJHN). Благодарим за подкрепата на Нестле детско хранене.

CPNN е образователна инициатива на Nestlé Nutrition Institute and MedInscribe в колаборация с Institute for Johns Hopkins Nursing (IJHN). Тази платформа е възможност здравните специалисти да споделят своите знания и опит и да получат информация за новостите в педиатричната грижа.

Повишаването на квалификацията е дългосрочен и постоянен ангажимент на здравния специалист. Епидемичната обстановка тази година промени начина на провеждане на квалификационните курсове в световен мащаб. В продължение на 20 седмици нашата акурешка Ина Сарова отдели от извънработното си време, за да се включи в този курс.

В 5-те модула, всеки с по 4 лекционни курса, се разглеждат теми за грижа на новороденото, включително и в условия на спешност, подкрепа за кърменето, консултиране на майките, роля на храненето за растежа и развитието на бебето и детето и грижа за преждевременно родените деца. Всяки модул завършва с тест, както и целият курс. Сертификат за успешно преминат курс и получени знания получават участниците, показали над 90% усвояване на разглежданите теми.

С удоволствие споделяме с вас сертификата. Защо тази новина е добра за нас? Защото тя е демонстрация на желанието ни да израстваме в професията. Защо тази новина е добра за вас? Защото колкото по-високо квалифициран е здравният специалист, толкова по-полезен ще бъде за пациентите си.

Световната здравната организация (СЗО) обяви 2020 година за година на медицинската сестра и акушерката. Изборът не е случаен, преди 200 години е родена Флоранс Найтингейл - английска медицинска сестра, която поставя основите на съвременната сестринска грижа.

Работата на акушерката у нас почти винаги остава незабелязана и неоценена, освен това е ограничена законодателно и това не позволява на акушерката да окаже здравната грижа в пълния обем и според високото си образование и квалификация. През годината ви запознавахме с компетенциите на акушерката и възможностите да ви помогне в рамките на действащото законодатество. Епидемията обърка плановете на всички ни, затова не слагаме край, а ще продължим да говорим за акушерската грижа активно и през идната година.

Бъдете здрави!