Въпросник за оценка на риска от венозна тромбемболия

Уважаеми пациенти, предлагаме ви въпросник за оценка на риска от венозна тромбемболия (ВТЕ) преди, по време на бременност и след раждане. Въпросник служи за преценка на вида, дозите и продължителността на тромбопрофилактиката. Нуждата от тромбопрофилактика с нискомолекулярен хепарин (НМХ) се определя индивидуално след оценка на рисковите фактори. Повече информация можете да намерите в статията Приложение на нискомолекулярен хепарин по време на бременност и след раждане.

На кого и кога се прави оценка на риска от ВТЕ

Документирана оценка на риска от развитие на ВТЕ трябва да се направи на всички жени преди забременяване, при планиране на бременност, което е най-добрият вариант или в ранна бременност, още при първото посещение при лекаря за установяване на бременността.

Оценката на риска трябва да се повтори в хода на бременността, ако жената е приета в болница по някаква причина или развие друг здравословен проблем.

Оценката на риска трябва да се повтори отново в хода на раждането или веднага след раждането.

Въпросник за оценка на риска от ВТЕ

Рискови фактори

Отбележете

Точки

Рискови фактори преди бременност

Предишна ВТЕ, непровокирана от голяма хирургична интервенция

 

4

Предишна ВТЕ, провокирана от голяма хирургична интервенция

 

3

Наследствена високорискова тромбофилия

  • дефицит на антитромбин
  • дефицит на протеин С
  • дефицит на протеин S
  • фактор V Лайден хомозиготна мутация
  • протромбинова хомозиготна генна мутация
  • комбинация от фактор V Лайден хетерозиготна мутация и протромбинова хетерозиготна генна мутация

 

3

Медицински съпътстващи заболявания напр.: рак; сърдечна недостатъчност; активен системен лупус, възпалителна полиартропатия или възпаление на червата (болест на Крон, улцерозен колит); нефротичен синдром; захарен диабет тип I с нефропатия; сърповидно-клетъчна анемия; настояща употреба на интравенозни наркотици

 

3

Фамилна обремененост с непровокирана или естроген-провокирана ВТЕ при роднини от първа линия

 

1

Ниско рискова тромбофилия (хетерозиготна мутация за  фактор V Лайден или в протромбиновия ген или наличие на антифосфолипидни антитела - персистиращ лупус антикоагулант и / или персистиращи умерени / високи титри антикардиолипинови антитела и / или β2-гликопротеин 1 антитела)

 

1

Възраст над 35 години

 

1

Наднормено тегло (ИТМ ≥ 30 kg/m2)

 

1

Наднормено тегло (ИТМ ≥ 40 kg/m2)

 

2

3 и повече раждания

 

1

Тютюнопушене

 

1

Големи разширени вени

 

1

Акушерски рискови фактори

Прееклампсия

 

1

Бременност след прилагане на асистирана репродукция (ин витро оплождане)

 

1

Многоплодна бременност

 

1

Текущи и потенциално обратими рискови фактори

Всяка хирургична процедура по време на бременност или след раждането, с изключение на незабавното възстановяване на перинеум, напр. апендектомия, следродилна стерилизация

 

3

Хиперемезис гравидарум - ексцесивно повръщане, водещо до дехидратация

 

3

ОХСС (остър хипестимулационен синдром след стимулация на овулацията, само през първия триместър)

 

4

Текуща системна инфекция (изискваща интравенозни антибиотици или прием в болница), напр. пневмония, пиелонефрит, инфекция на раната след раждане

 

1

Обездвижване

  • 3 или повече дни почивка в леглото, напр. поради болка в тазовия пояс, ограничаваща подвижността
  • пътуване на дълги разстояния (над 4 часа)

 

1

Рискови фактори след раждане (моля попълнете и предходните таблици)

Планово Цезарово сечение

 

2

Спешно Цезарово сечение (в хода на започнало раждане)

 

1

Мануална ротация (верзио) или приложение на форцепс / вакуум-екстракция

 

1

Продължително раждане (над 24 часа)

 

1

Следродилен кръвоизлив (над 1 литър / изискващ кръвопреливане)

 

1

Преждевременно раждане (преди 37 г.с.)

 

1

Мъртво раждане

 

1

Обща точкова оценка на риска за ВТЕ

 


Забележка: ИТМ (BMI) е индекс на телесна маса, изчислява се като се раздели теглото (в кг) на ръста (в метри) на квадрат. Ако не можете да го изчислите, моля отбележете вашите ръст и тегло.

Интерпретация на оценката на риска за ВТЕ се прави от лекар.

Списък с аптеките в Пловдив, които приоритетно се снабдяват и от които можете да закупите НМХ, ще намерите в статията Нискомолекулярни хепарини за бременни жени.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" – Пловдив можете да получите консултация от специалисти със сериозен опит и квалификация в областта на феталната медицина и да ви бъде издаден документ за нуждата от НМХ по време на бременността.