Грижа за сърцето, докато е под сърцето на мама

Предисловие

Всяка година на 29 септември международната общественост обръща внимание на сърцето и чрез многобройни и разнообразни инициативи отбелязва Световния ден на сърцето. В нашата практика ние правим това чрез популяризиране на грижите за сърцето на нероденото още дете, като работим в областта на феталната ехокардиография – един нов клон от медицината, който дава възможност за ранна диагностика на сърдечните аномалии вътреутробно. От 2012 г. имаме честта и удоволствието да работим с нашия консултант д-р Наталия Евтимова, д.м., която оказва безценна помощ на бременните жени и на колегите, които се грижат за тяхната бременност.

Разбира се, грижата за сърцето е целогодишна, тя не се изчерпва само с няколко изяви на определен ден. Затова се опитваме да развиваме и поддържаме този раздел от медицината по няколко направления:

  • в нашата Женска консултация обръщаме специално внимание на сърцето на бебето;
  • стараем се да популяризираме грижите за здравето на сърцето на бременните жени чрез информационни материали, които раздаваме безплатно;
  • д-р Мариела Даскалова с ежегодни лекции информира студентите за новостите в областта на клиничната ембриология на сърцето;
  • разполагаме с Обемни модели на феталното сърце, които използваме с обучителна цел за студенти и специализанти, както и с тях демонстрираме открити сърдечни проблеми на бъдещите родители;
  • повишаваме квалификацията на целия екип по отношение знанията за сърцето на плода и възможностите за профилактика;
  • и не на последно място сме инвестирали в апаратура, която е от най-висок клас и позволява прецизна диагностика на сърцето на бебето.

Идеята

Още на 29 септември 2019 г. у нас възникна идеята за телемедицина, която не е оригинална и нова за света, но трудно пробива път у нас. В страни, в които разстоянията са проблем и бременните жени трябва да пътуват, за да достигнат до висококвалифицирана помощ, като напр. в САЩ, това е стандартна практика с цел да достигне помощта до всеки пациент, независимо къде се намира. Проучихме възможностите за това как да приложим световния опит и започнахме, без да бързаме, да се подготвяме за нейното осъществяване. Но, както знаете, плановете са едно, а реалността – нещо съвсем друго. Новата инфекция и пандемията COVID-19 промениха нагласите ни, поставиха нови изисквания пред нашата работа, както и пред нашите пациенти. След първоначалното стъписване решихме, че трябва да използваме кризата като възможност и да разширим нивото на предлаганите здравни грижи.

Какво предлагаме

В условията на дистанционно консултиране предлагаме на бременните жени, както и досега, оценка на феталното сърце с високоспециализиран ултразвуков преглед, наречен Фетална ехокардиография. Защо това е важно и как се извършва можете да прочетете в статията. При утежнената епидемична обстановка предлагаме на нашите пациентките този преглед да се извърши дистанционно, за да не се налага те да пътуват до София. Прегледът физически се извършва при нас и от мен, д-р Васил Даскалов, АГ специалист, след което данните се изпращат до д-р Наталия Евтимова, д.м., специалист по детска кардиология, която ги анализира и дава своето заключение. Така на цената на един преглед получавате консултация от двама специалисти.

Анонимизиране на данните

Вашите данни са защитени в съответствие с изискванията на международните и националните нормативни документи. Ние обработваме, съхраняваме и архивираме личните данни по критерии, определени от законодателството в България в областта на здравеопазването.

Предизвикателства и ползи

За да се осъществи правилно този вид консултация, трябва да се получи синхрон между специалистите, а това е въпрос на дългогодишна съвместна работа и уеднаквяване на критериите. Първото предизвикателство пред мен беше придобиването на образите според изискванията за кардиологична оценка. За целта успоредно с ежегодните обучителни събития, в които участвам, взех участие в няколко насочени към феталното сърце квалификационни програми, между които сканиране на феталното сърце (Fetal cardiac scanning към FMF), специализиран курс по фетална ехокардиография в Полша с участието на сърдечен хирург (Fetal Kardio Krakow), Световен конгрес на детските сърдечни хирурзи (WSPCHS), както и среща на Европейската асоциация на хирурзите, опериращи вродени сърдечни дефекти при новородените бебета (ECHSA).

Следващата стъпка беше тримесечна упорита работа с детайлен одит на придобитите образи, в това число и на доплеровата сонография, за оценка на феталното сърце в норма и патология. С това се засили нашата увереност, че предлагаме грижа от високо ниво и с цялата отговорност, която носим към неродения живот. Аномалиите на сърцето и неговите съдове са най-честите вродени дефекти, а в същото време тук са и основните пропуски при ултразвуковото проследяване на бременността. Достъпът до експертна помощ и ранна диагностика може изцяло да промени резултата за майката и нейното неродено бебе. Пренаталната диагностика на сърдечни дефекти на плода може да увеличи преживяемостта и да намали усложненията при тези бебета, тъй като новородените с вродени сърдечни дефекти могат да бъдат клинично нестабилни при раждането. Ранното откриване на вродените сърдечни аномалии може съществено да подобри прогнозата на определени сърдечни проблеми, чрез прилагане на вътреутробно лечение или оперативна корекция на дефектите непосредствено след раждане. Когато родителите са уведомени предварително, те ще имат възможност да се информират за заболяването, прогнозите и необходимото лечение, да планират раждане в подходщото лечебно заведение, да се срещнат предварително с детските кардиолози и хирурзи, които евентуално ще се грижат за детето им и, ако е необходимо, да потърсят помощ от чуждестранни специалисти.

Партньорство в условия на епидемия

Основна заслуга за това партньорство има д-р Наталия Евтимова, д.м. Всеотдаен специалист, който е посветил своята кариера на грижата за най-малките и уязвими пациенти. Д-р Евтимова има две специалности - по детски болести и по детска кардиология. Притежава образователна и научна степен доктор по медицина с дисертационен труд е в областта на вродените сърдечни малформации. Притежава:

  • Сертификат по детска ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS),
  • Сертификат по фетална ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS) и
  • Свидетелство за професионална квалификация по детска ехокардиография от Медицинския университет в София.

В дългогодишната си професионална практика д-р Евтимова е била лекар и преподавател в Клиниката по детска кардиология на Катедрата по педиатрия към Медицински Университет – София. Четири години е работила като ехокардиографист – специалист по детска и фетална ехокардиография в Детската болница на Чикагския университет, САЩ. Нейната експертиза е безценна за нас и за нашите пациенти.

С любов към живота

В заключение искам да кажа, че понякога забързаното ежедневие ни изтощава емоционално и физически и не ни оставя сили и възможности да се огледаме. Но любовта ни към живота е още по-силна в трудните условия и предизвикателствата не ни плашат, а само ни амбицират да се развиваме професионално и да работим повече и по-добре за интересите на пациентите ни.

Ваш д-р Васил Даскалов