Акушерска грижа за позитивно раждане – един по-различен поглед

Философията на нашата практика и основен принцип в нашата работа е профилактиката. Ние смятаме, че предварителната подготовка е изключително важна и се стремим да правим това, като непрекъснато предоставяме на нашите пациенти здравна информация. Целта е те да вземат своите решения на базата на информирания избор, който имат. Същият подход прилагаме и по отношение на раждането. В тази статия ще ви посочим някои от важните аспекти на подготовката за раждане, които често остават извън обхвата на здравната помощ, но според нас са неотменна част от съвременната грижа за бременната жена.

В края на 2018 г. Световната здравна организация (СЗО) публикува доклад "WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience". Тези обиширни препоръки на СЗО са свързани с грижите по време на раждане с цел раждането да бъде позитивно преживяване. СЗО определя "положителното преживяване при раждане като такова, което покрива или надвишава първоначалните лични и социокултурни убеждения и очаквания на жената, включително раждане на здраво бебе в клинично и психологически безопасна среда с непрекъсната практическа и емоционална подкрепа от страна на придружител (и) при раждането и любезен, технически компетентен клиничен персонал. Тя се основава на предпоставката, че повечето жени искат физиологично раждане, както и да имат чувство за лични постижения и контрол чрез участие в процеса на вземане на решения, дори когато са необходими или поискани медицински интервенции."

Нашият опит показва, че изключително голям стрес, респективно негативна емоция, предизвиква неочаквано раждане на бебе с увреждания, особено неразпознати лицеви дефекти или сърдечни малформации, изискващи спешна грижа. И обратно, ще си позволим да дадем нашето различно виждане за определението на СЗО "що е то позитивно раждане" – дори да се роди бебе със здравословни проблеми, ако те са били предварително открити, консултирани с екип от специалисти и родителите са подготвени за това изпитание, раждането пак би могло да бъде позитивно преживяване.

В средата на 2019 г. Организацията на обединените нации (ООН) публикува доклад "A human rights-based approach to mistreatment and violence against women in reproductive health services with a focus on childbirth and obstetric violencе". Специалният докладчик към ООН за насилието над жени, неговите причини и последици, анализира въпросите за насилието и малтретирането на жените в областта на репродуктивните услуги, с акцент върху раждането, както и първопричините и структурните проблеми, които трябва да бъдат адресирани в борбата с подобни форми на грубо отношение и насилие. Изводите са неприятни и препоръките към държавите за подобряване на грижите за репродуктивното здраве са сериозни. В доклада на ООН за човешките права се посочва, че жената има право на достъп до най-съвременната медицинска грижа, която може да се постигне в дадена страна, по време на бременност, раждане и постнаталния период. Ние сме твърдо убедени, че информираният човек може по-лесно да достигне до адекватното ниво на медицински услуги, затова и стремежът ни е непрекъснато и в продължение на много години да предоставяме съвременна здравна информация, при това безплатно за пациентите.

В медицината се стремим всичко да е планирано, скучно и без изненади. Разбира се, винаги има променливи, които не могат да се предвидят напълно. Каквито и планове за раждане да правим, в хода на раждането могат да възникнат непредвидими и редки усложнения и никой не е застрахован срещу такива неблагополучия. Въпреки това, нашето дълбоко убеждение е, че колкото повече усилия вложим в подготовката за раждане, толкова по-малко ще са тези рискове. Затова ние предлагаме грижите за раждането с идеята то да бъде едно прекрасно преживяване за жената, да започнат много преди него.

Ето и нашите 10 практични стъпки за подготовка за раждането.

1. Каква е целта на раждането – в края му да има жива и здрава бременна, която е родила едно или повече живи и здрави деца. При нас подготовка за раждане започва с подготовка за бременност. Макар повечето бременности да са непланирани, една позитивна тенденция в репродуктивното здраве ни прави впечатление в последните години. Това е отговорното поведение на младите жени, които планират бременността и предварително се запознават с необходимите мерки за подготовка на тялото си, така че тя да протече възможно най-приятно, с най-малко рискове и да завърши благополучно с раждане. Ние препоръчваме да се направят някои пренатални изследвания (преди забременяване).

Също така следваме препоръките на международните организации за прием на фолиева киселина преди забременяване и по време на бременност.

2. Моята бременност – книжка за женската консултация, която е подарък за нашите бременни, за да могат лесно и бързо да се ориентират за стъпките в следенето на бременността. В тази брошура, която разпространяваме безплатно, сме се постарали да синтезираме информация, базирана на доказателства, за съвременната акушерска грижа. Ние не се отнасяме с бременната жена като с "болна от бебе". Бременната жена е здрава и има нужда само от нашата подкрепа и насоки за добра физическа активност, правилно хранене и начин на живот. Също така сме привърженици на тезата, че бременността е прозорец към късната възраст на жената. Това означава, че ако една жена в периода на бременност развива дадено заболяване, това показва нейният риск да боледува от това заболяване в по-късна възраст. Напр. известно е, че жени с хипертония или диабет по време на бременност са в голям процент предразположени за развитие на тези заболявания след години. Това е и причината да настояваме за повече изследвания по време на бременност и провеждане на съответните профилактични и лечебни мерки, с което сме уверени, че удължаваме живота и на жените и подобряваме неговото качество.

3. Скрининг за преждевременно раждане. Една от най-неприятните причини раждането да не бъде позитивно преживяване е раждането на недоносено дете. На поредния международен конгрес, организиран от Фондацията по фетална медицина, който се проведе тази година в Испания, проф. Роберто Ромеро, световнопризнат експерт по преждевременно раждане, отново подчерта, че основните инфекциозни причинители, които предизвикват преждевременно раждане, са от групата на микоплазмите. Затова ние силно настояване тези изследвания да не бъдат пренебрегвани, макар да са извън обхвата на програмата "Майчино здравеопазване" към НЗОК.

Също така следваме препоръките на FIGO за оценка на маточната шийка като скрининг за преждевременно раждане.

4. Скрининг за гестационен диабет – заради високите нива на плазмена глюкоза и инсулиновата резистентност при бременната жена, по-голямо количество кръвна захар преминава през плацентата и отива към плода. Това стимулира панкреаса на бебето да произвежда по-голямо количесто инсулин. В резултат на променения баланс бебето напълнява за сметка на по-голямо количество мускулна маса, подкожна мастна тъкан и по-едри органи (състоянието се нарича висцеромегалия). Това носи риск от родови травми, дихателни проблеми на новороденото, хипогликемия след раждане и дългосрочни здравни рискове за детето.

Скринингът за гестационен диабет е лесна процедура, евтина и безвредна за жената и плода, а в същото време е високо информативна.

5. Скрининг за прееклампсия. Прееклампсията е мултисистемно заболяване, което засяга от 2% до 5% от бременните жени и е една от водещите причини за майчина перинатална заболеваемост и смъртност. В световен мащаб умират 76 000 жени и 500 000 бебета всяка година от това заболяване. То се изявява с новопоявила се по време на бременността хипертония, протеинурия и/или дисфункция на майчините органи.

Жени, които са имали прееклампсия, също могат да се сблъскат с допълнителни здравословни проблеми по-късно в живота си, тъй като състоянието е свързано с повишен риск от смърт от сърдечносъдови заболявания, хипертония, инсулт, бъбречно увреждане, метаболитен синдром и диабет.

Продължителността на живота на жените, които развиват прееклампсия, намалява средно с 10 години. В дългосрочен план съществува и значително въздействие върху бебетата, родени от майки с прееклампсия, като например повишен риск от инсулинова резистентност, захарен диабет, коронарна артериална болест и хипертония.

Ние следваме препоръките на FIGO от 2019 г. за оценка на риска в първи триместър от бременността и терапия при висок риск от прееклампсия.

6. Фетална ехокардиография. Вродените сърдечни дефекти (ВСД) са основните пропускани дефекти при ултразвуковото проследяване на бременността. Пренаталното (преди раждане) откриване на ВСД може съществено да подобри прогнозата при определени сърдечни проблеми, чрез прилагане на вътреутробно лечение или оперативна корекция на дефектите непосредствено след раждане.

7. Оценка на риска и прогноза за начина на раждане – доплеровата ехография в края на бременността е основен инструмент за оценка на състоянието на плода и за прогноза за раждането. Заедно с биофизикалния профил след 34 седмица, доплеровата велосиметрия ни предоставя сериозна възможност да оценим навреме промените в състоянието на плода и работата на плацентата преди раждане.

8. Училище за бъдещи родители – приносът на акушерката в подготовката за раждане и първите стъпки в това прекрасно начинание - родителството, е безценен. За щастие, в Пловдив има голям избор от училища за бъдещи родители, както и дни на отворените врати в болниците. Това дава възможност на бъдещите родилки да се запознаят с обстановката. Неизвестното плаши. Особено стресиращо е при жена, която не е раждала, попадането в болнична обстановка, която не познава и присъствието на хора, които понякога не се представят. Ние се опитваме да намалим този стрес, като разказваме за екипа – кой кой е, каква е неговата специалност, какви са задълженията и ограниченията му, какво да очакваме от него и какво не е в неговите компетенции и т.н. Ние също имаме своя списък за родилното, както и от години провеждаме безплатно индивидуално училище за родители.

Едно проучване от края на 2018 г., публикувано в Birth, сравнява грижата по време на раждане и резултатите от раждането между здрави, нискорискови първораждащи жени, които раждат в медицински центрове в САЩ с комбинирани (от акушерки и лекари) грижи с такива, осъществявани само от лекари. Според авторите тези данни, въпреки множеството ограничения на проучването, показват, че медицинските грижи и резултатите от раждането се различават значително в зависимост от участието на акушерките. Те смятат, че тази информация може да отразява влиянието на основните аспекти на акушерската философия на грижа, включително внимателното изчакване и ненамесата в нормалните процеси. Те предполагат, че присъствието на акушерки ще доведе до по-малко интервенции по време на раждането и по-голяма вероятност за вагинални раждания сред нискорисковите първораждащи жени.

Министерството на здравеопазването предлага изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, в което се предвижда възможността да се учредяват лечебни заведения, в която специалисти - лекарски асистент, медицинска сестра или акушерка, да осъществяват самостоятелно всички или някои от следните дейности:
а) предоставяне на медицински и здравни грижи;
б) осъществяване на манипулации;
в) промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите.

Ние изразяваме нашата силна подкрепа към предвижданата промяна, която според нас ще даде възможност висококвалифицираните специалисти да разгърнат своя потенциал и да се занимават с това, за което са учили и притежават съответната експертиза. Това ще е от полза за пациентите, които ще имат достъп до повече медицински специалисти от различни области, което се надяваме да се отрази положително в посока по-добри здравни грижи

9. Завършваме с няколко клишета:

  • Не всичко е пари!
  • Не винаги най-скъпите неща са най-качествени.
  • Наредете приоритетите си – все пак ще работите цял живот, а ще раждате примерно само 5 пъти.
  • Помислете за скритите възможности за финансиране на профилактичните изследвания – напр. на бебето, след като се роди, ще му е абсолютно все едно в какъв цвят количка ще се вози и дали ще бъде „маркова“.
  • Информирайте се. Знанието е сила – използвайте я!

10. В единението е силата! Само работата в екип на съмишленици с различна квалификация може да намали рисковете и насилието над жените в репродуктивните им години и да доведе до едно прекрасно преживяване, което ще остави положителен спомен за цял живот.

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" – Пловдив предлага на своите пациентки консултации и прегледи по време на бременност с използване на висок клас ултразвукова апаратура и от специалисти със сериозен опит и квалификация в областта на феталната медицина.