Как присъствието на акушерките влияе върху грижите и резултатите от раждането?

Въпреки че делът на болничните раждания, посещавани от акушерки, непрекъснато нараства, влиянието на тяхното присъствие върху грижите за раждането и перинаталните резултати остава неясно. Едно проучване от края на 2018 г., публикувано в Birth, сравнява грижата по време на раждане и резултатите от раждането между здрави, нискорискови първораждащи жени, които раждат в медицински центрове в САЩ с комбинирани (от акушерки и лекари) грижи с такива, осъществявани само от лекари.

Използвайки данни от Консорциума за безопасно раждане (CSL), авторите успяват да съберат данни (демографски данни, медицинска история, репродуктивна и пренатална история, интервенции в хода на раждането, резултати от раждането, информация за постпарталния период и изписването, както и информация за новородените) от здравните записи на жените от 12 клинични центъра между 2002 г. и 2008 г. Две променливи в базата данни конкретно посочват дали жените са родили в центрове, в които има съвместна грижа от лекар и акушерка или само с лекар. В изследването са били включени само здрави жени, които са родили едно бебе в главично предлежание на или след 37+0 гестационна седмица.

Основните анализирани показатели включват гестационна възраст на новороденото при раждане, започване на раждането, типа на разкъсване на мембраните, използване на окситоцин, изход от раждането, постпартално кръвопреливане, прием на родилката в отделение за интензивно лечение, прием на новороденото в отделение на интензивно лечение и неблагоприятен изход от раждането.

Крайната извадка включва 14 375 жени, от тях 7393 раждания с лекар и акушерка в 3 медицински центъра и 6 982 раждания с лекар в 3 медицински центъра. Всичките 6 центъра предлагат акушерска грижа на трето ниво. Пет центъра имат неонатологично интензивно отделение на трето ниво, а един - на второ ниво. Във всички центрове има денонощно присъствие на акушери, специалисти по майчинофетална медицина, анестезиолози и неонатолози. Ражданията в тези центрове за 2006 г. са между 6 420 и 23 141 раждания годишно.

Акушерките са присъствали на средно 18% от тези раждания. Жените от тази група са по-млади. Интервенциите при раждане като индукция на раждането, амниотомия, използване на окситоцин и раждане с цезарово сечение, се използват по-рядко в тези центрове (P <0,001 за всеки показател). Продължителността на вътреболничен престой от приема до раждане е с 2,7 часа по-кратка за жени, които раждат с лекар и акушерка, а следродилните кръвопреливания се прилагат по-рядко.

Коригираните статистически модели показват, че жените, раждащи с лекар и акушерка, са с 27% по-малка вероятност да родят в ранен срок на бременността (P <0,001), но е по-вероятно да родят в късен срок или след термин в сравнение с жените, раждащи само с лекар.

Регресионните модели също показват, че има 74% по-нисък риск от индукция на раждането в присъствието на акушерки (RR 0.26; 95% CI 0.24-0.29) и 70% по-нисък риск от цезарово раждане преди пробно раждане (RR 0.30; 95 % CI 0.22-0.41). Окситоцин се използва по-рядко (RR 0.25; 95% CI 0.22-0.29), а също прилагането на амниотомия е статистически по-малко вероятно. Честотата на оперативно родоразрешение е 12% по-ниска (RR 0.88; 95% CI 0.79‐0.98).

Според авторите тези данни, въпреки множеството ограничения на проучването, показват, че медицинските грижи и резултатите от раждането се различават значително в зависимост от участието на акушерките. Те смятат, че тази информация може да отразява влиянието на основните аспекти на акушерската философия на грижа, включително внимателното изчакване и ненамесата в нормалните процеси. Те предполагат, че присъствието на акушерки ще доведе до по-малко интервенции по време на раждането и по-голяма вероятност за вагинални раждания сред нискорисковите първораждащи жени.