Успешно раждане след ETCO

Скъпи приятели, с удоволствие споделяме с вас една радостна новина от последните дни. Нашата прекрасна бременна Вилдан Шакир роди момче, доносено, 3510 грама, 49 см и в отлично здравословно състояние. Вилдан (чието име означава дете) стана майка след няколко неуспешни бременности заради недостатъчност на маточната шийка. Износването на бременността е в резултат на приложен серклаж ETCO (Early Total Cervical Occlusion).

Нашите сърдечни благодарности са адресирани към:

Д-р Милена Добрикова, която следеше жената и я подкрепяше през цялата бременност.

Д-р Мариела Даскалова, която предложи поведението при Вилдан.

Д-р Любомир Христов, който направи серклажа, за бързата реакция и колегиалност.

АГ болница Селена, за отличните грижи по време на трудните 9 месеца.

Пожелаваме на Вилдан да се справи с предизвикателствата на майчинството и да отгледа своя син със същата всеотдайност и любов.

Споделяме това, за да дадем надежда на жените с проблеми в износването на бременността, дължащи се на маточната шийка. Загубите на плода са много тежък удар върху психиката на жената и проблем, с който трябва да се справи не само тя, но и бащата на бебето, роднините им, както и специалистите, които се грижат за бременността. Всеки случай е индивидуален и изисква познаване на възможностите и ограниченията на наличните в съвременната медицина подходи. Съвместната екипна работа на различните специалисти е основа за по-добри крайни резултати.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите консултация от висококвалифицирани специалисти относно причините за преждевременно раждане и възможностите за диагностика, поведение и лечение.