Нормозооспермия - лекарят ви очаква

Нормалната спермограма не е достатъчна

И така, спермограмата ви е с нормални параметри. Чудесно! Въпреки това трябва да се срещнете с лекар. Защо? Ще разберете, ако прочетете статията.

Въведение

Половината от причините за безплодие се дължат на проблеми при мъжа.

Безплодието се дефинира като проблем, когато не настъпва бременност въпреки редовните сексуални контакти (2-3 пъти седмично) без предпазни средства.

Ако жената е под 35 години и мъжът под 50, времето за изчакване преди да потърсите специализирана медицинска помощ, е 1 година. При по-възрастни партньори този срок се съкращава на 6 месеца.

Разбира се, ако имате рискови фактори, които са ви известни или просто се тревожите за фертилните си способности, не е нужно да отлагате посещението при лекар с цяла година.

Мъжете с вторичен инфертилитет подлежат на същата оценка, защото наличието на бременност в миналото или вече родено дете не гарантира доживотен фертилитет. Безплодието може да се развие в течение на годините по различни причини и тяхното откриване е също толкова важно, както и при мъжете с първичен инфертилитет.

Цели на репродуктивната диагностика

Да се изяснят причините за безплодие. Мъжкият инфертилитет може да се дължи на множество причини. Те трябва да се потърсят и, когато е възможно, да се отстранят чрез лечение. Според международните стандарти (у нас няма такива) първоначалната оценка на мъжа в инфертилната двойка трябва да включва две задължителни стъпки:

 • консултация с лекар за репродуктивна оценка
 • спермален анализ (препоръчителни са две спермограми).

Защо не е достатъчно само да направите спермограма

Ето няколко причини да се консултирате с лекар, колкото и да сте горд с нормалната спермограма и прекрасното заключение "нормозооспермия":

 • Защото това е само лабораторно изследване, а в медицината винаги клиничните данни са с по-висока стойност от параклиничните. Лабораторните изследвания не могат да заменят работата на лекаря, нито са основание за диагноза.
 • Всички лабораторни изследвания следва да се обсъдят и интерпретират от лекар.
 • Понякога, макар и рядко, при мъже с нормални спермални параметри може да има влошени функционални параметри, които да пречат на процеса на оплождане. Тяхното откриване ще спести време на двойката.
 • Някои мъже с нормални спермални параметри могат да носят генетични дефекти, които да пречат на развитието на здрав ембрион или да водят до риск за пренос на генетичен дефект в поколението (напр. таласемия). Това трябва да се обсъди предварително с бъдещите родители според правилата за добра медицинска практика и те да вземат своето решение дали ще поемат този риск.
 • Откриването на лечимите причини за инфертилитет и прилагането на лечение ще позволи да се постигне бременност по естествен път, вместо да се преминава  към по-сложните, скъпи и натоварващи женския организъм методи от асистираната репродукция.
 • Адекватната оценка на причините за безплодие при мъжа ще помогне на двойката да разбере естеството на проблемите си и да вземе правилни решения за поведение и лечение.
 • И накрая, но не по важност, някои заболявания при мъжа, които водят до инфертилитет, могат да имат сериозни последици за неговото здраве и понякога да застрашават живота му. Затова оценката на инфертилитета е важна не само за репродуктивното, а и за общото здраве на мъжа.  Такива болести са напр. рак на тестиса, тумор на хипофизната жлеза, диабет, кистозна фиброза.

Какво е репродуктивна оценка

"Който добре разпитва, добре диагностицира." Този древен принцип е в сила и сега, независимо от напредъка на технологиите.

Конултацията с лекар, снемането на анамнеза или репродуктивната оценка е задължителен етап от диагностичния процес. Той не бива да се пропуска - това е в разрез с добрата медицинска практика. Разговорът с пациента е важна първа стъпка за уточняване на:

 • продължителността на инфертилитета
 • деца от предишни партньори
 • заболявания в детството
 • проблеми с пубертета - ранно настъпил пубертет (pubertas precox) или късно настъпил пубертет (pubertas tarda)
 • сексуална активност
 • общо здравословно състояние и болести (диабет, хипертония, метаболитни разстройства, психично здраве, онкологични болести)
 • сегашни или предишни заболявания на половата система
 • прием на лекарства
 • травми и операции в областта на половите органи, корема и таза
 • травми на гръбначния мозък
 • алергии
 • вредни навици (тютюнопушене, прием на алкохол или наркотици)
 • сексуално трансмисивни болести
 • професионален риск
 • излагане на гонадотоксини
 • активно спортуване
 • близки роднини с репродуктивни проблеми
 • оплаквания от страна на пикочо-половата система
 • репродуктивна история (предишни изследвания и провеждано лечение)

Как да се подготвите за срещата с лекар

Не е необходимо да правите кой знае какво, но е добра практика и ще помогнете на лекаря, а съответно и на себе си, ако:

 • съберете всички документи, които имат отношение към опитите за забременяване, в това число рецепти, данни от предишни прегледи, оперативни протоколи, епикризи от болничен престой, информация за заболявания в детска възраст и т.н.
 • направите списък с всички лекарства, които приемате и техните дози; алергии, които имате и данни за провежданото лечение; както и оплаквания, които искате да обсъдите
 • разпитате дали имате наследствени заболявания в рода, напр. диабет, хипертония, таласемия, кистозна фиброза, автоимунни болести и т.н.
 • подготвите предварително въпроси, които да зададете – това е двустранен процес и целта на този диалог е да изясните за себе си всички притеснения, които ви тревожат

Заключение

Добрата, съвестна и навременна диагностика на мъжкия фактор за безплодие е от изключително значение за следващото адекватно лечение на мъжа в инфертилната двойка. Тя се осъществява от мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти с различни области на квалификация и предполага отлично взаимодействие между членовете на екипа и синхронна работа в полза на пациента.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите консултация от висококвалифицирани специалисти за възможностите и ограниченията на диагностиката на инфертилитета при мъжа.