Консултация с лекар - практика и проблеми

Мъжете с безплодие са изтикани в периферията на нашата здравна система. Те често не знаят към кого да се обърнат за помощ, а и стандартно не обичат да посещават лекар. В тази статия ще се опитаме да ви дадем насоки как да преодолеете недостатъците на системата и да получите адекватна медицинска грижа с високо качество.

Законодателна рамка

През 2005 г. отправихме предложение към Министерството на здравеопазването (МЗ) да помисли за мъжкото репродуктивно здраве и конкретно за специалността андрология, която липсва в българското здравеопазване. Произходът на думата е от гр. „andros“ - мъж и „logos“ - наука, т.е. това е медицинска наука за мъжа и неговата репродуктивна функция в норма и патология. Отговорът от МЗ гласи: "Мъжкият стерилитет е обект не само на андрологията, а и на други специалности като ендокринология, имунология, клинична лаборатория. Затварянето на проблема в една специалност не дава възможност за усъвършенстване на подхода и прилагането на всички модерни постижения на медицината."

Отговорът е изготвен и подписан от заместник-министър и специалист по авиационна и космическа медицина.

Оставяме без коментар калко обезкуражително е това твърдение и как поставя въпроси, като защо тогава имаме специалности, след като те според нашето МЗ са пречка пред прилагането на модерните постижения на медицината и защо в другите страни има такава специалност, при това от години и добре развита. И защо имаме специалност „Авиационна и космическа медицина“, а нямаме специалност „Андрология“.

В рамките, които нашето законодатество поставя, ние се опитваме от години да помагаме на мъжете, макар да няма специалисти, които да се занимават с техните конкретни репродуктивни проблеми, като следваме указанията на МЗ и работим с колеги от различни специалности. Създаването и функционирането на мултидисциплинарен екип е трудно, но не невъзможно, като така преодоляваме отчасти нежеланието на държавата да обърне внимание на мъжете.

Почти 10 години по-късно, в началото на 2014 г. влезе в сила медицинският стандарт по урология, в който е спомената дейността андрология в раздел профилирани дейности в медицинската специалност "Урология". В няколко реда са споменати някои от причините за нарушена оплодителна способност при мъжа, като основна цел на тази профилирана дейност е „изследване на мъж с нарушена оплодителна способност и преценка за преминаване към асистирана репродуктивна процедура.“

На наше запитване към МЗ относно обхвата на медицинския стандарт по урология получихме следния отговор: „Когато специалистът по урология в кабинета си за извънболнична специализирана медицинска помощ реши, че ще осъществява дейности по „Андрология“, той е длъжен да закупи съответното оборудване необходимо за осъществяване на дейността.“  Т.е. по силата на този стандарт би трябвало специалистите по урология да извършват спермален анализ (спермограма) – нещо, което остана на книга и не стана реалност. Една от причините за това противоречие е, че колегите уролози са оперативни специалисти и е нелогично да извършват лабораторни изследвания, които ще изискват от тях закупуване на допълнителна апаратура и квалификация в една област, която от години не е в техния обхват.

В крайна сметка, наредбата за стандарта е отменена с Решение № 14168 от 21 декември 2016 г. по административно дело № 5338 от 2016 г. Решението е обнародвано в ДВ, бр. 27 от 31 март 2017 г. и е в сила от 31.03.2017 г.

Защо у нас няма центрове по мъжко репродуктивно здраве?

Има няколко причини за това, като ще споделим с вас трите основни и най-важни според нас:

 • Първата причина е описаният по-горе правен вакуум и липсата на специалисти по андрология
 • Втората причина е трудността да се намерят специалисти от различнни специалности, които да работят в екип, често те са пръснати из страната или работят в различни медицински центрове, лечението при мъжа е продължително и в повечето случаи изисква работа на всички специалисти в продължение на много месеци, работата е времеотнемаща и ниско платена
 • Третата причина е липсата на финансиране за профилактика, диагностика и лечение на мъжките репродуктивни проблеми и съществуващото финансиране за ин витро процедури, което означава, че е по-лесно да насочим един пациент към асистирана репродукция и да го убедим, че няма нужда да влага средства и да губи време с диагностика и лечение, а може веднага да премине към финансирано от държавата ин витро оплождане

Как да се подготвя за срещата с лекаря?

Тъй като лекарят ще ви попита за минали и настоящи заболявания, операции, алергии, провеждано лечение и т.н., желателно е предварително да се подготвите за това, като:

 • Потърсете и съберете всички налични документи, като прегледи при лекар, рецепти, оперативни протоколи, епикризи, резултати от изследвания
 • Разпитайте родителите си дали са ви оперирали като дете и от какво сте боледувал
 • Ако знаете, че имате направена операция или престой в болница, но нямате документи, подайте молба към съответното лечебно заведение (отдел архив) за издаване на копие, обикновено се плаща малка такса за тази услуга
 • Проучете фамилната си история – имате ли в рода наследствени заболявания, като диабет, анемия, онкологични болести, хипертония
 • Ако имате братя и сестри, попитайте ги дали са имали проблеми със забременяването и износването
 • Запишете въпросите, които искате да зададете на лекаря – това ще ви даде сигурност, че няма да пропуснете нещо важно заради стреса в кабинета на лекаря
 • Подредете въпросите по важност, за да можете да зададете първо тези, които предизвикват у вас най-силно безпокойство и определяте като най-сериозни

Мога ли по време на консултацията с лекар да присъства друг човек, напр. родител, приятел, съпруга?

Това зависи от вашето желание. По принцип срещите би трябвало да се провеждат на четири очи, но ако присъствието на друг човек ще ви е от полза, не се притеснявайте да го доведете. Имайте предвид, че между лекаря и пациента съществува конфиденциалност и всяка информация, която споделите с лекаря, е обект на лекарска тайна.

Лекарската тайна включва всички сведения, които пациентът е споделил с лекаря във връзка със състоянието си, и факти, открити при прегледа и изследванията, извършени от последния, както и всичко, което лекарят е научил при упражняване на професията си относно пациента. Лекарската тайна се пази и по отношение на членовете на семейството на болния, включително и след смъртта му. Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения. Ако искате да споделите нещо тайно с вашия лекар, помолете придружителите ви да изчакат пред кабинета.

Как протича консултацията с лекар?

При първата среща лекарят ще ви зададе въпроси – това се нарича снемане на анамнеза. Целта на този първоначален разговор е да се установи дали има причини за безплодие, да се дадат насоки за последващи прегледи и изследвания, след което да се прецени дали има лечима причина и да се предложи лечение.

В случаите, когато това е невъзможно, можем да предложим преодоляване на проблема с методите на асистираната репродукция. В тези случаи е важно да знаем каква е причината за невъзможността да се постигне бременност по естествен път, тъй като някои от генетичните причини при мъжа могат да се предадат и в поколението. Това вертикално предаване на генетичен дефект трябва да се обсъди предварително с бъдещите родители и те да вземат своето решение дали ще поемат този риск.

И накрая, но не по важност, някои заболявания при мъжа, които водят до инфертилитет, могат да имат сериозни последици за неговото общо здравословно състояние. Затова оценката на инфертилитета е важна не само за репродуктивното, а и за общото здраве на мъжа. Такива болести са напр. рак на тестиса, тумор на хипофизната жлеза, диабет, кистозна фиброза.

Какви въпроси се обсъждат при срещата с лекар?

Няколко направления са важни за правилната диагностика, и те са:

 • Лични данни – за вас и партньорката ви
 • Анамнестични данни – относно начин на живот, хранене, спорт
 • Професионален риск – работа при условия, увреждащи сперматогенезата
 • Андрологична история – минали травми, заболявания и операции
 • Сексуални практики – скрининг за еректилна дисфункция
 • Общо здравословни проблеми – минали или настоящи заболявания
 • Фамилна история – наследствени заболявания в рода
 • История на безплодието – проведени изследвания и лечение

Мога ли предварително да се подготвя за въпросите?

Да, това е добра практика, тъй като ще имате възможност да обмислите отговорите, да предоставите максимално точна информация и да потърсите медицинската документация. Списък с въпросите можете да намерите в статията Въпросник за репродуктивна оценка на мъжа.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти в областта на репродуктивното здраве на мъжа.