Изследвания преди забременяване
Изследванията преди забременяване са част от профилактичната медицина и подготовка за една успешна бременност. Те трябва да се направят поне 6 месеца преди плануваната бременност, за да е сигурно, че жената е здрава, както и да има време за профилактика и евентуално лечение.

Предконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се профилактират и лекуват адекватно само преди забременяване, тъй като по време на бременност не можем да използваме всички възможни лекарства и ваксини.
articles/jenata1.gif

В таблицата са показани стандартните изследвания преди забременяване:

ИЗСЛЕДВАНЕ

РИСКОВЕ

РЕЗУЛТАТ

ПОВЕДЕНИЕ

Онкопрофилактична цитонамазка от маточната шийка

рак на маточната шийка

норма

контрола след година

патология

проследяване, лечение

ПКК (пълна кръвна картина)

анемия, кръвни заболявания

норма

проследяване

отклонение лечение

Кръвна захар

гестационен диабет, инсулинова резистентност

норма проследяване
повишена

глюкозо толерантен тест и лечение

Кръвна група

нужда от кръвопреливане

Резус-фактор

хемолитична болест на плода и на новороденото

положителен

не изисква мерки

отрицателен

проследяване за анти-D антитела (тест на Coombs) и имунопрофилактика

Урина (белтък)

прееклампсия липса проследяване
наличие лечение

Урина (седимент)

инфекция н пикочните пътищя норма проследяване
микроорганизми, левкоцити микробиологична посявка с антибиограма и лечение

Микробиологично изследване на:

1. вагинален секрет

2. хламидия антиген (PCR)

3. микоплазми, вкл. уреаплазми (PCR)

4. гонококи

стерилитет, спонтанен аборт, преждевременно раждане, инфекции на плода и новороденото, инфекции на родилката

отрицателен

проследяване

положителен

лечение и контрола

Електрофореза на хемоглобин (при фамилна обремененост)

таласемия

нормален хемоглобин

не изисква мерки

патологичен хемоглобин

изследване на партньора и оценка на риска

Токсоплазмоза (Toxoplasma IgG и Toxoplasma IgM)

спонтанен аборт, увреждане на плода

наличие на имунитет

не изисква мерки

липса на имунитет

проследяване на антитоксоплазмени титри

Рубеола (Rubella IgG)

Варицела (VZV IgG)

увреждане на плода

наличие на имунитет

не изисква мерки

липса на имунитет

имунизация преди забременяване

Цитомегаловирус (CMV IgG и CMV IgM)

Parvovirus B19 (IgG и IgM)

увреждане на плода

отрицателен

не изисква мерки, контрола по време на бременност

положителен

проследяване

Сифилис серологично изследване (Васерман)

увреждане на плода (вроден сифилис)

отрицателен

проследяване
положителен

лечение

Хепатит B (HBsAg, anti-HBc), Хепатит С (anti-HCV)

инфекция на плода

отрицателен

имунизация преди забременяване

положителен

уточняване на състоянието

Генитален херпес - при съмнение за прекарана инфекция (HSV2 IgG и HSV2 IgM)

инфекция на плода

отрицателен

не изисква мерки

положителен

проследяване, раждане чрез цезарово сечение

HIV (серологично изследване)

инфекция на плода и на партньора

отрицателен

не изисква мерки

положителен

проследяване, лечение, обсъждане начини на забременяване и на раждане


Освен изброените изследвания трябва да се направят консултации със стоматолог и с интернист (специалист вътрешни болести) или общопрактикуващ лекар, вкл. ЕКГ (електрокардиограма).

Забележка: голяма част от изброените изследвания не се поемат от НЗОК.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна предварителна консултация с висококвалифицирани специалисти относно профилактиката преди бременност.