Диагностика на мъжкия инфертилитет - първа част

От древните лекари ни е останала фразата „Bene diagnoscitur, bene curatur“. Правилната диагноза е в основата на успешното лечение - спазването на този принцип спестява много време, нерви и средства на пациентите, като ги предпазва от хронифициране на заболяванията и неадекватно, излишно или недостатъчно лечение.

Определение

Според медицинския стандарт "Акушерство и гинекология" безплодие (инфертилитет) е термин, който обединява три състояния:

 • невъзможност да се зачене (стерилитет),
 • невъзможност да бъде доизносена бременността, докато плодът стане жизнеспособен (недоизносване) и
 • нежизнеспособност на новороденото.

От биологична гледна точка стерилитет е неспособност за забременяване, въпреки редовните сексуални контакти (поне 2 - 3 пъти седмично), неприлагането на мерки за предпазване от бременност и липса на лактационна аменорея. От клинична гледна точка изследването и лечението на стерилитета трябва да започнат:

 • след повече от 18 месеца без настъпване на бременност, ако жената е на възраст до 29 години, а партньорът й - до 39 години;
 • след повече от 12 месеца без настъпване на бременност, ако възрастта на жената и/или партньора й надвишава възрастта по буква "а".

Според международния класификатор на болестите МКБ заболяването е класифицирано като N46 Безплодие при мъжа.

Епидемиология

Всяка шеста двойка в репродуктивна възраст се сблъсква с проблема безплодие. Причините са почти равномерно разпределени между двата пола – 40% при мъжа и 40% при жената. В 20% от двойките има причини и при мъжа, и при жената. За съжаление, дори и при съвременното ниво на медицината, в част от случаите не можем да открием причината и тогава говорим за неизяснен стерилитет.

Цели на диагностиката

Архаичната представа за безплодието като за женско заболяване отдавна е отхвърлена. Мъжкият фактор за инфертилитет стана особено актуален в последните петдесет години. Погрешната представа, че инфертилитетът при мъжа е свързан с неговите сексуални способности, дълго време беше пречка за правилната и навременна оценка на заболяванията и състоянията, водещи до безплодие. Бързият напредък на медицината в областта на андрологията сега ни позволява да откриваме и лекуваме една голяма част от мъжките репродуктивни проблеми.

В най-добрите варианти след лечение можем да постигнем бременност по естествен път. В случаите, когато това е невъзможно, можем да предложим преодоляване на проблема с методите на асистирано оплождане в лабораторни условия. В тези случаи е важно да знаем каква е причината за невъзможността да се постигне бременност по естествен път, тъй като някои от генетичните причини при мъжа могат да се предадат и в поколението. Това вертикално предаване на генетичен дефект трябва да се обсъди предварително с бъдещите родители и те да вземат своето решение дали ще поемат този риск.

И накрая, но не по важност, някои заболявания при мъжа, които водят до инфертилитет, могат да имат сериозни последици за неговото общо здравословно състояние. Затова оценката на инфертилитета е важна не само за репродуктивното, а и за общото здраве на мъжа. Такива болести са напр. рак на тестиса, тумор на хипофизната жлеза, диабет, кистозна фиброза.

Обобщена информация можете да прочетете в статията Причини за инфертилитет при мъжа.

Кой трябва да се изследва

На първо място, това са здрави мъже в репродуктивна възраст, които имат редовни сексуални контакти (поне 2 - 3 пъти седмично) без предпазни средства и не са постигнали забременяване в рамките на 12 месеца. Изчакването повече от 12 месеца, макар да противоречи на българския стандарт, е излишно забавяне на диагностичния процес.

Има и много други причини, поради които се препоръчва изследване в по-ранен срок. В статията Показания за извършване на спермален анализ можете да прочетете обобщена информация за препоръките на съвременната медицина.

Анамнеза

„Който добре разпитва, добре диагностицира.“ Този древен принцип е в сила и сега, независимо от напредъка на технологиите.

Снемането на анамнеза или оценката на репродуктивната история е задължителен етап от диагностичния процес. Разговорът с пациента е важна първа стъпка за уточняване на:

 • продължителността на инфертилитета
 • деца от предишни партньори
 • заболявания в детството
 • проблеми с пубертета - ранно настъпил пубертет (pubertas precox) или късно настъпил пубертет (pubertas tarda)
 • сексуална активност
 • общо здравословно състояние и болести (диабет, хипертония, метаболитни разстройства, психично здраве, онкологични болести)
 • сегашни или предишни заболявания на половата система
 • прием на лекарства
 • травми и операции в областта на половите органи, корема и таза
 • травми на гръбначния мозък
 • алергии
 • вредни навици (тютюнопушене, прием на алкохол или наркотици)
 • сексуално трансмисивни болести
 • професионален риск
 • излагане на гонадотоксини
 • активно спортуване
 • близки роднини с репродуктивни проблеми
 • оплаквания от страна на пикочо-половата система
 • репродуктивна история (предишни изследвания и провеждано лечение)

Спермален анализ

За правилното провеждане на спермалния анализ трябва да бъдат спазени някои условия, които можете да прочетете в статията Изисквания към еякулата за изследване.

Спермалните показатели имат своите общоприети норми, които са описани в статията Спермален анализ - референтни граници.

Резултатите от спермалния анализ се изразяват в заключение според параметрите на сперматогенезата и са описани в статията Спермален анализ - номенклатурни термини.

Трябва да се отбележи, че спермалните показатели са средностатистически. Те имат значение както самостоятелно, така и в съотношение един към друг. Спермограмата обаче е само едно от многото изследвания, които оценяват репродуктивното здраве при мъжа. Възможно е мъже с отлични показатели да имат затруднения с постигането на бременност и обратно, мъже с показатели на сперматогенезата под допустимите норми да нямат репродуктивни проблеми. Затова резултатите от спермалния анализ следва да не се разглеждат като диагноза, а като заключение от изследване и да се интерпретират от лекар заедно с други изследвания и при двамата партньори.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите консултация от висококвалифицирани специалисти за възможностите и ограниченията на диагностиката на инфертилитета при мъжа.