Кабинет по кърмене

Ръководи се от акушерка Ина Сарова. Цена на посещение - 45 лв.