Гестационен диабет - първа част

Гестационен диабет
Това е заболяване, което се проявява за първи път по време на бременност. Както и при другите форми на диабет е засегната способността на клетките в организма да използват въглехидрати. Това е едно от най-честите метаболитни заболявания по време на бременност, предизвиква повишено ниво на кръвна захар /глюкоза/ в кръвта и може да има сериозни краткосрочни и дългосрочни неблагоприятни ефекти върху бебето и майката.

Причини
Все още не е съвсем ясен точният механизъм на развитие на гестационен диабет. Известно е, че хормоните на бременността се отразяват на способността на организма да преработва въглехидратите. Плацентата е временен орган, който е хормонално активен, а произвежданите от плацентата хормони помагат за правилното развитие на плода. Но една голяма част от  плацентарните хормони блокират или силно възпрепятстват функцията на инсулина в майчиния организъм, предизвиквайки инсулинова резистентност. Този проблем затруднява метаболизма, като нуждата от инсулин се завишава до три пъти в сравнение с периодите извън бременност. За голяма част от бременните това не е проблем, защото панкреасът е в състояние да произведе нужното количество инсулин. Гестационен диабет се развива тогава, когато панкреасът не може да отговори на повишените нужди, а при недостатъчност на инсулин се повишава нивото на кръвната захар в кръвообръщението.

С напредване на бременността се повишава нивото на произвежданите хормони, като ЧХГ, пролактин, прогестерон, естроген и кортизол, което предизвиква резистентност на клетките към инсулин. Гестационният диабет се проявява обичайно във втория триместър, между 20 и 24 гестационни седмици. В допълнение плацентата произвежда ензими като инсулиназа, която разгражда инсулина. Повишено количество кръвна захар преминава в плода и стимулира неговия панкреас да произвежда инсулин.

Рискови фактори

Много голяма част от бременните, които развиват гестационен диабет, нямат нито един рисков фактор, както и много малък брой бременни могат да бъдат причислени към нискорискова за развитие на гестационен диабет група, поради което в нашата практика сме възприели да предлагаме скрининг за гестационен диабет на всяка бременна жена, която се обръща към нас за консултация. Някои от известните рисковите фактори са:

 • наднормено тегло /БМИ над 30/
 • силно напълняване в хода на бременността
 • фамилна анамнеза за диабет
 • гестационен диабет при предишна бременност
 • родено дете с тегло при раждане над 4 кг
 • спонтанни аборти с неизяснена причина
 • родено дете с малформации
 • възраст над 25 години
 • инсулинова резистентност преди бременност
 • ПКЯС /доказан поликистозен яйчников синдром/
 • хипертония /високо кръвно налягане/
 • глюкозурия /наличие на глюкоза в урината/


Симптоми
Възможно е да нямате никакви оплаквания, освен това някои от оплакванията, които насочват към гестационен диабет, се срещат и при бременни без диабет. Някои симптоми са:

 • повишена жажда
 • често уриниране
 • неясно, замъглено виждане
 • силен и непрекъснат глад
 • гадене и повръщане
 • лесна уморяемост
 • световъртеж и замаяност
 • отслабване при увеличен апетит и добро хранене или внезапно покачване на теглото
 • чести инфекции на пикочните пътища, вагинална кандидоза, инфекции по кожата
 • полихидрамнион
 • голям за срока на бременността плод


Диагноза
При първото посещение ще ви бъде направена оценка на рисковите фактори за развитие на гестационен диабет, ще ви бъде измерено кръвното налягане и ще ви бъде изчислен БМИ, както и ще ви бъде предложено изследване на урина /седимент, уробилиноген, кетони/ и кръвна захар според действащата в момента програма „Майчино здравеопазване“.
Ако нямате рискови фактори, ще ви бъде предложен скрининг за диабет през втория триместър – между 24-та и 28-ма гестационна седмица.
Диагнозата се поставя при ниво на плазмена глюкоза на гладно ≥ 7.0 mmol/l или случайна плазмена глюкоза ≥ 11.1 mmol/l.
При венозна плазмена глюкоза > 6.0 mmol/l в хода на бременността се провежда ОГТТ (75 g глюкоза). Счита се, че има диабет

 • при плазмена глюкоза на гладно ≥ 7.0 mmol/l или
 • при плазмена глюкоза на 120 минута при ОГТТ ≥ 7.8 mmol/l

В последния триместър на бременността се препоръчва по-стриктно проследяване при бременни с гестационен диабет. Допълнителните тестове зависят от тежестта на заболяването и наличието на други медицински проблеми.

 • HbA1C – изследването за гликиран хемоглобин дава ретроспективна информация за състоянието на плазмената глюкоза в предходните 3 месеца. Чрез този тест не се поставя диагноза, но може да се използва като маркер за степента на гликемичен контрол.
 • Кръвно налягане – ежеседмичен контрол върху артериалното кръвно налягане в домашни условия и измерването му при всяка визита /поне 1 път месечно/ от медицинско лице.
 • Оценка на пикочната система – микробиологична посявка от стерилна урина, евентуално ултразвуков преглед и консултация с нефролог, ако има съмнения за инфекция на пикочните пътища. Ежемесечно изследване на урина за наличие на кетони и глюкоза.
 • Детски движения - след 28 г.с. е желателно да следите и броите детските движения и при промяна да информирате незабавно наблюдаващия ви лекар.
 • Биофизикален профил - това е изследване, което се препоръчва на всички бременни след 34 г.с., но ако имате гестационен диабет е възможно вешият лекар да ви посъветва да започнете в по-ранен срок на бременността, още от 28 г.с.
 • Ултразвуков преглед – освен стандартната оценка на плода, желателно е да се оценява състоянието на бебето чрез доплерова сонография, особено в периода близо до определения термин, за да се прецени подходящата дата на раждане.
 • Консултация с офталмолог – преглед на очни дъна и препоръки за раждане.
 • Фетална ехокардиография – ако вашият диабет е диагностициран рано, особено в първия триместър на бременността, е възможно заболяването ви да се е развило преди бременност и да е останало неразпознато. В тази ситуация се препоръчва оценка на сърцето на бебето заради рисковете от сърдечна малформация при бременни с висока кръвна захар през първите 8 гестационни седмици.
 • Непосредствено след раждане, а също и след 6 до 12 седмици, ще се провери отново нивото на кръвната захар, като се очаква тя да бъде с нормални стойности. Желателно е на всеки две години да оценявате здравословното си състояние заради риска от развитие на диабет.

Усложнения при бременната

 • риск от спонтанен аборт
 • инфекции на уринарния тракт
 • вагинална кандидоза
 • хидрамнион
 • хорионамниотит
 • прееклампсия и еклапсия
 • високо кръвно налягане
 • пролонгирано раждане, родов травматизъм, епизиотомия, оперативно родоразрешение
 • постпартална хеморагия
 • пуерперален сепсис
 • риск от гестационен диабет при следваща бременност
 • риск от развитие на диабет тип 2


Ефект върху плода
Голяма част от бременните с гестационен диабет раждат здрави, доносени деца. Неблагоприятните ефекти върху развиващата се бременност могат да се намалят чрез подходящи антенатални грижи - навременна диагностика и правилно лечение по време на бременност, спазване на диета и физическа активност, както и правилно поведение по време и след раждане. Лошо контролираните нива на плазмена глюкоза могат да имат неблагоприятни краткосрочни и дългосрочни последици. Посочваме някои от неблагоприятните ефекти върху бебето.

 • Вродени малформации – при бебета на диабетички се срещат по-често вродени малформации на сърцето и на дихателната система, което впоследствие може да доведе до остър респираторен дистрес синдром.
 • Макрозомия – заради високите нива на плазмена глюкоза и инсулиновата резистентност при бременната жена, по-голямо количество кръвна захар преминава през плацентата и отива към плода. Това стимулира панкреаса на бебето да произвежда по-голямо количесто инсулин. В резултат на променения баланс бебето напълнява за сметка на по-голямо количество мускулна маса, подкожна мастна тъкан и по-едри органи /състоянието се нарича висцеромегалия/.
 • Интраутеринна смърт на плода, главно в последните два месеца от бременността, се среща с по-висока честота при майки с диабет, особено в неговата тежка форма.
 • Преждевременно раждане.
 • Дихателни проблеми – респираторен дистрес синдром се среща по-често при бебета на майки с гестационен диабет, техните бели дробове имат тенденция да съзряват малко по-късно в ембрионалното развитие.
 • Прееклампсия и еклампсия.
 • Родови травми – повишеният риск от травми по време на раждане се дължи както на макрозомията, така и на относително по-големите размери на раменния пояс на бебета при майки с диабет.
 • Хипогликемия – след раждане бебето може да има ниски нива на кръвна захар, това състояние се нарича хипогликемия. Този компенсаторен механизъм се дължи на стимулирания да произвежда повече инсулин панкреас. Хиперпродукцията на инсулин може да продължи известно време след раждане, макар бебето вече да не получава повече глюкоза през плацентарния кръвоток. Ако възникне това състояние, трябва да се наблюдават кръвно-захарните му нива и да се приспособи храненето към индивидуалните му нужди.
 • Иктер – повишеното производство на билирубин, което причинява жълтеница, е по-често срещано при бебета от майки диабетички.
 • Полицитемия /повишен брой еритроцити в кръвта/ и хипокалциемия /ниско ниво на калций в кръвта/ – и двете състояния могат да предизвикат сърдечни проблеми.
 • Риск от развитие на диабет тип 2.
 • Риск от затлъстяване в по-късна възраст.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите безплатна предварителна консултация с висококвалифицирани специалисти относно рисковете за развитие на гестационен диабет.