Спермален анализ - референтни граници
Референтните граници в тази статия са съобразени с петото издание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction: 5th Edition /2010/. В таблицата са показани долните референтни граници /5-ти персентил, 95% доверителен интервал/, както и други общоприети гранични стойности на спермалните показатели. 2012-1-sperm.jpg
Параметър Долна референтна граница
Обем на еякулата /мл/
1,5 /1,4-1,7/
Общ брой сперматозоиди /106 в еякулата/ 39 /33-46/
Концентрация сперматозоиди /106 в мл/ 15 /12-16/
Обща подвижност /ПП+НП, %/ 40 /38-42/
Прогресивна подвижност /ПП, %/ 32 /31-34/
Виталност /витални сперматозоиди, %/ 58 /55-63/
Морфология на сперматозоидите /нормални форми, %/ 4 /3,0-4,0/
Други общоприети гранични стойности
рН ≥ 7,2
Пероксидаза позитивни левкоцити /106 в мл/ < 1,0
MAR тест /подвижни сперматозоиди с прикрепени частици, %/ < 50
Immunobeads /подвижни сперматозоиди с прикрепени частици, %/ < 50
Цинк /микромола в еякулата/ ≥ 2,4
Фруктоза /микромола в еякулата/ ≥ 13
Неутрална глюкозидаза /mU в еякулата/ ≥ 20

 

Преводът на български е направен с разрешение № 72648 на Световната Здравна Организация /СЗО/. Верността на превода е отговорност на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив.