Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК

Уважаеми пациенти и колеги, предлагаме на вашето внимание дейностите за 2011 г., които НЗОК финансира по прпограмата "Майчино здравеопазване" за бременни с нормална бременност и бременност с риск. Дейностите се извършват от общопрактикуващ лекар при нормална бременност или от лекар специалист по акушерскво и гинекология и са регламентирани в Националния рамков договор за 2011 г., Приложение №15 и Приложение №17.

Пълната информация можете да намерите в статията Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК.