ThinPrep - течно базирана цитология

От м. май 2011 г. предлагаме цервикален скриниг в допълнение към останалите профилактични мерки, които предлагаме - онкопрофилактична цитонамазка, колпоскопия, прицелна биопсия и генотипизиране за ЧПВ. С това изследване се надяваме да подобрим ранната откриваемост на предракови и ракови изменения по маточната шийка.

Повече информация за приложението на цервикалния скрининг в МЦ Надежда Репродуктив Пловдив можете да прочетете в статията ThinPrep - течно базирана цитология.