Допълнителни диагностични маркери при хабитуални аборти

От м. май 2011 г. към стандартните изследвания за предразположения към тромбофилия добавяме два допълнителни генетични маркера – изследване на полиморфизмите I/D в ACE гена и Val34Leu във Factor XIII гена при повтарящи се спонтанни аборти.

Повече информация за приложението на маркерите в МЦ Надежда Репродуктив Пловдив можете да намерите в темата Полиморфизми I/D в ACE гена и Val34Leu във Factor XIII гена.