Предизвикателството повтарящи се спонтанни аборти

От м. април 2011 г. добавяме изследване на 4 нови генетични маркера, свързани с трофобластната инвазия и регулацията на фибринолизата:

  • Полиморфизъм 936C/T в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
  • Полиморфизъм 1154G/A в VEGF гена /съдов ендотелен растежен фактор/
  • Полиморфизъм +505A/G в TAFI гена /тромбин-активиран инхибитор на фибринолизата/
  • Полиморфизъм в ANXA5 гена /анексин 5/ - M1/M2 хаплотип

Тестовете са приложими за диагностика на следните състояния:

  • повтарящи се спонтанни аборти
  • предишни бременности, завършили с преждевременно раждане
  • риск от прееклампсия и еклампсия
  • дълбоки венозни тромбози
  • ендометриоза
С въвеждането на тези нови маркери в МЦ Надежда Репродуктив Пловдив продължаваме работата си по уточняване на причините за Повтарящи се спонтанни аборти.