Диагностичен пакет анеуплоидии при спонтанни аборти

Високата честота на спонтантите аборти правят проблема изключително важен. Със спонтанен аборт завършват към 15% от всички бременности, като спонтантите аборти през първи триместър най-често /в 60%/ са в резултат на хромозомни аномалии. От тях с най-висока честота се срещат анеуплоидиите, свързани с хромозоми 16, 14 и 22. Тези хромозомни патологии са несъвместими с живота и се препоръчва тяхното изследване в абортивен материал от ранни аборти или при ултразвукови данни за вродени аномалии.

Хромозомните мутации /аберации/ са два основни типа:

  • Бройни, т.е промени в броя на хромозомите
  • Структурни, т.е. промени на вида и подредбата на ДНК

Анеуплоидиите спадат към бройните хромозомни аномалии. При тях има аномален брой копия от дадена хромозома в кариотипа - допълнителна или липсваща хромозома.

От м. февруари 2011 г. можем да предложим нов диагностичен панел, който включва изследване на биологичен материал:

  • абортивен материал във физиологичен разтвор
  • амниотична течност или хориални въси - при ултразвукови данни за вродена аномалия и негативен резултат от ДНК тест за анеуплоидии на хромозоми 13, 18 и 21
Цени на изследването:
  • диагностичен пакет анеуплоидии, ангажиращи хромозоми 14, 16 и 22 - 120 лв.
  • диагностичен пакет анеуплоидии, ангажиращи хромозоми 13, 14, 16, 18, 21, 22 и отклонения в броя на полови хромозоми X и Y - 300 лв.
В МЦ НадеждаРепродуктив Пловдив можете да получите консултация относно показанията на този нов диагностичен пакет.