Допълнителен тест за диагностика при спонтанни аборти и дефекти на невралната тръба

Към стандартния панел вродени тромбофилии се добавя още един рисков фактор: полиморфизмът G66A в MTRR гена.

От м. януари 2011 г. към стандартния панел вродени тромбофилии добавяме още един рисков фактор - полиморфизмът G66A в MTRR гена. Тестът е приложим за диагностика на следните състояния:

  • спонтанни аборти
  • предишни бременности с дефекти на невралната тръба
  • затруднения в усвояването на фолиевата киселина /витамин В9/
  • ниски нива на витамин В 12
Повече информация за приложението на този нов тест в МЦ Надежда Репродуктив Пловдив можете да намерите в статията Полиморфизмът G66A в MTRR гена.