Биохимичен анализ на еякулата

Биохимичният анализ на еякулата е допълнителен тест за уточняване на причините за инфертилитет при мъжа. С клинично приложение са следните спектрофотометрични маркери, специфични за отделните органи:

  • секреторният капацитет на епидидимите се оценява с изследване на неутрална алфа-глюкозидаза
  • секреторният капацитет на простатната жлеза се оценява с изследване на лимонена киселина
  • секреторният капацитет на семенните мехурчета се оценява с изследване на фруктоза

От м. декември 2010 г. МЦ Надежда Репродуктив Пловдив разполага с апаратура, реактиви и методика за извършване на биохимичен анализ на еякулата и предлага на всички мъже с инфертилитет да направят консултация с ембриолог и допълнителни тестове за изясняване на състоянието им. Изследването може да се проведе и без присъствие на пациента в центъра, като се изпрати еякулат по куриер. Повече информация можете да прочетете в статията Биохимичен анализ на еякулата.