Преждевременно раждане - изследвания, профилактика

Целта на нашата женска консултация по отношение на преждевременното раждане включва:

 • ранна оценка на рисковите фактори
 • своевременна диагноза на заплашващо преждевременно раждане
 • оценка на причините за преждевременно раждане
 • оценка на състоянието на плода
 • провеждане на профилактика за удължаване срока на бременността
pb2.gif
 • терапия за намаляване на инцидентите от респираторен дистрес синдром и вътреамниална инфекция
 • подготовка на родителите за изхода от преждевременното раждане и необходимите грижи за недоносеното дете

Профилактика на преждевременното раждане се провежда на 3 етапа.

Преди бременност:

 • планиране на бременността в подходяща възраст
 • интервал между бременностите /не по-малко от 6-9 м./
 • стремеж към едноплодни бременности /отговорност при прилагане на асистирани репродуктивни техники/
 • профилактика с фолати на дефектите на невралната тръба
 • ваксини – варицела, рубеола, хепатит В
 • балансирана диета
 • оптимална физическа активност
 • корекция на телесното тегло /стремеж към BMI над 19,5/
 • спиране употребата на наркотици, алкохол, тютюнопушене
 • профилактика на сексуално-трансмисивните болести
 • оптимизиране на общомедицински заболявания – диабет, хипертония, астма, болести на щитовидната жлеза /хипотироидизъм или хипертироидизъм/, лупус еритематозус
 • да се спрат тератогенни лекарства

По време на бременност до 22 г.с.:

 • ранен ултразвуков скрининг
 • откриване и лечение на инфекциозни причинители, сексуално-трансмисивни болести
 • балансирана диета
 • нормално наддаване на тегло /до 15 кг при липса на обезитас/
 • спиране употребата на наркотици, алкохол, тютюнопушене
 • оптимизиране на работата и трудоустрояване при нужда - не повече от 39 часов работен ден седмично, не повече от 3 часа дневно в принудителна права позиция, да се избягва работа на смени
 • да се избягват необосновани вагинални промивки
 • скрининг за домашно насилие и предлагане на закрила

Между 22 и 35 г.с.:

 • измерване дължината на маточната шийка
 • доплерова оценка на кръвотока в каскада от кръвоносни съдове на майката и плода
 • тест за фетален фибронектин
 • хоспитализация
 • прилагане на токолитична терапия
 • прилагане на кортикостероиди за достигане на оптимална зрялост на плода

В статиите Тест за фетален фибронектин и Оценка на маточната шийка можете да намерите повече информация за приложението в Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив на съвременните методи за диагностика и прогноза на преждевременно раждане.