Фетален фибронектин - допълнителен тест за оценка на риска от преждевременно раждане

Преждевременното раждане е сериозно усложнение на бременността и най-важният проблем в перинатологията. Раждането преди термин е причина за 70% от неонаталната смъртност и за 50% от дългосрочните неврологични усложнения при новородените, голяма част от които инвалидизиращи, като умствено изоставане, церебрална парализа, централна слепота и затруднения в процесите на запаметяване. При недоносените деца съществува по-висока смъртност, както и част от недоносените деца поради незрялост на техния организъм се приспособяват по-трудно към извънутробния живот, изискват специални грижи при отглеждането и могат да имат трайни увреждания на здравето.

През м. декември 2010 г. в МЦ Надежда Репродуктив Пловдив въвеждаме допълнително изследване на фетален фибронектин като елемент от оценката на риска за преждевременно раждане. Повече информация можете да намерите в статията Тест за фетален фибронектин.