Профилактика на рубеолна ембриопатия
Заразяването с вируса на рубеола по време на бременност е тежък здравословен проблем, който в ранните срокове на бременността може да доведе до увреждане на плода - рубеолна ембриопатия. Задължителната имунизация срещу рубеола е добър начин да се предпазим от този проблем. За съжаление, в България все още има жени в репродуктивна възраст, които нямат имунитет заради липса или неправилно проведена имунизация. /articles/05_rubeola_2011.jpg

Какви са рисковете при заразяване с рубеола по време на бременност

Рубеолната инфекция по време на бременност може да предизвика спонтанен аборт, преждевременно раждане, вътреутробна смърт на плода, както и множество дефекти на плода, които се наричат вроден рубеолен синдром. Рисковете за развитие на вроден рубеолен синдром зависят от срока на бременността.

 • до 12 г.с. - много висок риск /до 85%/
 • между 13 г.с. и 16 г.с. - средно висок риск /до 55%/
 • след 20 г.с. - нисък риск

Какво представлява вродения рубеолен синдром /рубеолна ембриопатия/

Това тежко състояние може да включва различни симптоми, като:

 • увреждания на слуховия апарат, които могат да доведат до глухота
 • очни проблеми /катаракта, глаукома, ретинит/, които могат да прогресират до слепота
 • сърдечни малформации /пулмонална стеноза, персистиращ дуктус артериозус и други/
 • костни проблеми, изоставане в растежа
 • увреждане на централната нервна система /неврологични проблеми, умствено изоставане, двигателни проблеми, енцефалит, менингит/
 • ендокринни проблеми
 • тромбоцитопения, хепатомегалия, спленомегалия
 • други по-леки увреждания, които могат да се проявят при раждане или по-късно в детството

Как да проверим имунния си статус

Изследването, което показва дали даден човек има или няма имунитет спрямо рубеола, е лесно, просто, евтино, сигурно, предлага се в почти всички лаборатории в България, но не се покрива от НЗОК. Това е Рубеола ИгГ /Rubella IgG/. Съветваме всички жени, които планират бременност, да направят това изследване.

Какво показват резултатите

Резултатът може да бъде:

 • положителен - т.е. имате напрегнат имунитет спрямо рубеола в резултат на прекарана инфекция или приложена имунизация, няма опасност от повторно заразяване, не се налагат допълнителни мерки
 • съмнителен - т.нар. сива зона, в този случай се препоръчва повторяне на изследването след 4 седмици
 • отрицателен - нямате имунитет и е силно препоръчително да направите имунизация преди забременяване

Нормативна база

Имунизациите в България са регламентирани с Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от Министерството на здравеопазването, посл. изм. и доп. ДВ. бр.38 от 12 Май 2017г.

По-долу цитираме извадки от наредбата, засягащи имунизацията срещу рубеола.

Раздел I. Общи положения

Чл. 2. (1) Задължителни планови имунизации и реимунизации са тези срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола и вирусен хепатит тип В, хемофилус инфлуенце тип Б (ХИБ) и пневмококови инфекции.

Раздел III. Задължителни планови имунизации и реимунизации

Чл. 15. (1) Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват от:
1. лекар, обслужващ новородените в лечебно заведение за болнична помощ;
2. личен лекар.

(2) По изключение задължителните имунизации и реимунизации могат да се извършват и от лекар във:
1. имунизационен кабинет на РЗИ;
2. лечебно заведение извън посочените в ал. 1;
3. здравно заведение по чл. 26, ал. 1 от Закона за здравето.

Чл. 18. (1) При лица, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, имунизациите се провеждат при първа възможност, съобразно възрастта и прилаганите към момента биопродукти в следната последователност:
1. против хепатит Б, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце тип Б;
2. против морбили, епидемичен паротит и рубеола;
3. против туберкулоза.

Чл. 19. Имунизацията се счита за завършена при:
6. един прием на комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2  Условия и ред за извършване на препоръчителни имунизации

III. Имунизация срещу морбили, паротит и рубеола с комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола се препоръчва за лицата, родени преди 1991 г.

IV. Имунизация срещу рубеола се препоръчва за всички непреболедували от рубеола и неимунизирани съгласно имунизационния календар подрастващи момичета, девойки и жени в детеродна възраст като се прилага комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

При несигурност относно имунния статус се препоръчва имунизация без изследване, като трябва да се избягва забременяване в последващите три месеца.

На всички пациентки на Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив, планиращи бременност с несигурен имунен статус или с липса на напрегнат имунитет /което се доказва с изследване на антитела/ препоръчваме имунизация според законодателството в България.