Проследяване на бременността

Грижата за нормалното протичане на бременността е основна дейност на нашия център. Целта на добрата медицинска практика в женската консултация е да се намалят до минимум рисковете за бременната жена, да се предотвратят основните неразположения на бременността, да се роди здраво бебе и да се подготвят родителите за отглеждането му. Това се стремим да постигнем по следния начин:

01_pb.jpg

Първа консултация - преди бременност

 • Анамнеза за минали и настоящи заболявания, алергии, операции
 • Менархе, менструален цикъл, продължителност, особености
 • Оценка на рискови фактори от страна на професия и начин на живот
 • Телесно тегло, височина, изчисляване на BMI
 • Артериално налягане
 • Онкопрофилактична цитонамазка
 • Предконцепционен скрининг – изследвания преди забременяване
 • Определяне на антигените С,с,Е,е от Rhesus системата и Kell
 • Забележка: според българския медицински стандарт "Трансфузионна хематология" определянето на С,с,Е,е-антигени се извършва на бременни и жени във фертилна възраст
 • Овулационен и менструален календар – указания за воденето му
 • Гинекологичен преглед
 • Ултразвуков преглед
 • Имунизации – показания и противопоказания при планиране на бременност
 • Първична профилактика на дефекти на невралната тръба
 • Първична профилактика на инфекциозни причини за незабременяване и преждевременно раждане
 • Разрешени и забранени храни, билки, хранителни добавки и лекарства
 • Тютюнопушене, прием на алкохол и наркотици – указания за отказване

 

Втора консултация - между 5 и 10 гестационни седмици


 • Оценка на рискови фактори от страна на професия и начин на живот
 • Телесно тегло, височина, изчисляване на BMI
 • Артериално налягане
 • Пълна кръвна картина и изследване на урина
 • Консултация с интернист, вкл. ЕКГ (ако не е направено при първа визита)
 • Определяне на кръвни групи по системата АВО (ако не са направени при първата визита)
 • Определяне на Rh (D) антиген (ако не е направено при първата визита)
 • Изследване за антиеритроцитни антитела (ако не е направено при първата визита)
 • Количеството (титър) на анти-А и анти-В антителата (при АВО кръвногрупова несъвместимост между бременната и биологичния баща)
 • Забележка: според българския медицински стандарт "Трансфузионна хематология" кръвните групи от системата АВО, Rh (D) антиген и антиеритроцитни антитела се определят на всички бременни жени при регистриране на бременността (10 - 16 гестационна седмица) , а при АВО кръвногрупова несъвместимост между бременната и биологичния баща се проследява количеството (титър) на анти-А и анти-В антителата; изследването се извършва в периода от 10 до 16 гестационна седмица и от 28 до 36 гестационна седмица
 • Изследване на кръвна захар (глюкоза)
 • Скрининг за инфекциозни причини
 • Разрешени и забранени храни, билки, хранителни добавки и лекарства
 • Тютюнопушене, прием на алкохол и наркотици – указания за отказване
 • Ултразвуков преглед за установяване на бременността – местоположение, виталност, брой ембриони
 • При съмнение за извънматочна бременност – проследяване и лечение с цел запазване на детеродните функции
 • Училище за родители – физиологични, психологични и емоционални промени, свързани с бременността

 

Трета консултация - между 11 и 14 гестационни седмици


 

Четвърта консултация - между 15 и 19 гестационни седмици


 

Пета консултация - между 20 и 22 гестационни седмици


 

Шеста консултация - към 28 гестационна седмица


 • Фетална морфология през 28-34 г.с.
 • Доплерово ултразвуково изследване
 • Телесно тегло, изчисляване на BMI
 • Артериално налягане
 • Скрининг за гестационен диабет (между 24 и 28 г.с.)
 • Изследване за антиеритроцитни антитела
 • Количеството (титър) на анти-А и анти-В антителата (при АВО кръвногрупова несъвместимост между бременната и биологичния баща)
 • Забележка: според българския медицински стандарт "Трансфузионна хематология" антиеритроцитни антитела се определят на всички бременни жени при регистриране на бременността (10 - 16 гестационна седмица) и в периода от 28 до 34 гестационна седмица, а при АВО кръвногрупова несъвместимост между бременната и биологичния баща се проследява количеството (титър) на анти-А и анти-В антителата; изследването се извършва в периода от 10 до 16 гестационна седмица и от 28 до 36 гестационна седмица
 • При отрицателен резус фактор и липса на антитела – анти Д гамаглобулинова профилактика на Rh (D) алоимунизация
 • Изследване на урина
 • Скрининг за бета хемолитичен стрептокок група В
 • Преждевременно раждане – оценка на маточната шийка
 • Фетални движения – указания за оценката им
 • Училище за родители – упражнения и масажи за бременни

 

Седма консултация - към 32 гестационна седмица


 

Осма консултация - между 34 и 36 гестационни седмици


 

Девета до дванадесета консултации - между 37 и 40 гестационни седмици


 

Тринадесета консултация - след раждане

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациенти проследяване на бременността с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта.