Биофизикален профил през 34-40 г.с.

Оценката на биофизикалния профил на плода включва измерването на 5 показателя и тяхното оценяване като нормални или с отклонение.  Първите 4 показателя се оценяват чрез ултразвуково изследване на плода, а за последния показател се прави запис на детските сърдечни тонове и маточни контракции чрез фетален кардиотокограф.

articles/08fetalna.jpg

Нашият протокол за биофизикален профил:

Биофизикален признак

Норма /2 точки/

Отклонение /0 точки/

Дихателни движения за 30 мин.

Най-малко 1 ритмичен дихателен епизод с продължителност минимум 30 сек.

Няма дихателен епизод или е под 30 сек.

Движение за 30 мин.

Поне 3 движения на крайниците или на тялото

Под 3 движения на крайниците или на тялото

Мускулен тонус за 30 мин.

Поне 1 активна екстензия и последваща флексия на крайник

Няма активна екстензия и последваща флексия на крайник

Амниотична течност

Наличие на джоб с размери най-малко 2 см в две перпендикулярни равнини

Липса на джоб с размери най-малко 2 см в две перпендикулярни равнини

Сърдечен ритъм за 20-40 мин.

Най-малко 2 епизода на реактивна сърдечна акцелерация от 15 уд/мин за 15 сек.

По-малко от 2 епизода на реактивна сърдечна акцелерация от 15 уд/мин за 15 сек.

 

Максималният биофизикален скор е 10 точки. Заключението от това изследване може да бъде:

  • Нормален биофизикален профил
  • Граничен биофизикален профил
  • Фетален дистрес

Според оценката и гестационната възраст и по преценка на специалиста се дават указания за следващ биофизикален профил или за родоразрешаване. Обикновено в последния месец на бременността препоръчваме провеждането на специализираното изследване за оценка на биофизикален профил да се извършва всяка седмица. Обичайно при нас биофизикалният профил се съчетава с доплеров ултразвук, чрез който се оценява движението на кръвта и се измерват индекси на кръвоснабдяването в някои кръвоносни съдове, за които е доказано, че дават информация за състоянието на бебето вътреутробно и имат прогностична стойност по отношение на раждането.

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациентки оценка на биофизикален профил и доплерова сонография с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта.