Фетална морфология през 11-14 г.с.
В този срок на бременността се оценява развитието на плода чрез биометрия, провежда се изследване за основни вродени дефекти, оценява се разположението на плацентата и се предлага комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии и скрининг за прееклампсия. articles/05_fm1.jpg

При феталната биометрия по време на ултразвуковото изследване се измерват основни структури на плода и се сравняват със средностатистическите норми за съответната популация. Така се оценява дали растежът и развитието на плода отговарят на гестационната възраст.

Измерват се:

 • CRL /Crown-Rump Length/ – дължина на фетуса (глава-опашна кост)
 • NT /nuchal translucency/ – нухална транслуценция, гънка в областта на врата
 • NB /nasal bone/ – носна кост
 • BPD /biparietal diameter/ бипариетален диаметър, напречен размер на главата
 • OFD /occipitofrontal diameter/ – тилночелен диаметър, надлъжен размер на главата
 • HC /head circumference/ обиколка на главата
 • AC /abdominal circumference/ – обиколка на корема
 • FL /femur length/ – дължина на бедрената кост
 • HL /humerus length/ – дължина на раменната кост
 • Лицев ъгъл
 • HR /heart rate/ – пулс на плода
 • Обем на плацентата

При феталната морфология в този срок на бременността се оценява анатомията на органите на плода, наличието или липсата на ултразвукови маркери за вродени аномалии, доплерова оценка на кръвотока в основни кръвоносни съдове на плода и майката. При съмнение за вродени дефекти се предлагат инвазивни диагностични процедури като хорионбиопсия или амниоцентеза. Понякога при това високоспециализирано изследване се установяват тежки структурни дефекти. Ранното прекъсване на бременността е свързано с относително по-малко физиологични рискове за здравето на жената и психични травми отколкото аборт по медицински показания или раждане на нежизнеспособен плод в по-късен срок на бременността.

Оценява се наличието или липсата на ултразвукови маркери, свързани с вродени дефекти:

 • Трикуспидална регургитация
 • Абнормен кръвоток в ductus venosus
 • Ехогенeн сърдечeн фокус
 • Една пъпна артерия
 • Aритмия
 • Кисти на plexus choroideus
 • Exomphalos
 • Мегацистис
 • Брадикардия или тахикардия
 • Пиелектазия

При нужда и по преценка на специалиста могат да бъдат оценени и други доплерови показатели, като кръвоток в пъпната артерия, пъпната вена, умбиликалните артерии, югуларната вена, каротидната артерия и други.

 

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациентки провеждането на фетална морфология с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта.